Tři lidé v ochranných oblecích stojí na břehu hraniční řeky Szamos, která od sebe odděluje Maďarsko a Rumunsko. Jeden je z Maďarska, druhý z Rumunska a třetí ze Slovenska. Je třicet stupňů Celsia, vzduch se nehýbe a pot jim teče po zádech. Ale odběr vzorků pro chemickou analýzu nepočká. Místní lidé si stěžovali, že je s řekou něco v nepořádku, ovšem úřady jsou pomalé a situaci neřeší. Proto je na místě tým Greenpeace

Znečištění řeky Szamos je jen jedním z mnoha příkladů, kdy ekologické katastrofy překračují hranice jednotlivých států. S takovými případy se globální organizace Greenpeace setkává každý den. Ovšem v Maďarsku jsou teď naše aktivity v ohrožení. Podle nového kontroverzního zákona se musí Greenpeace Maďarsko registrovat jako organizace placená ze zahraničí, protože v rámci regionální pobočky Greenpeace získává peníze od lidí nejen doma, ale více než zákonem předepsaných 24 tisíc eur ročně dostává právě ze zahraničí. 

Jde o pokus stigmatizovat neziskový sektor a celou občanskou společnost. Vláda tento krok zavádí proto, že peníze ze zahraničí mohou údajně podporovat praní špinavých peněz či terorismus. Takové důvody jsou ovšem absurdní. Už teď jsme - podobně jako další maďarské neziskovky - plně transparentní. Nálepka "zahraničních agentů” tak může jen mást lidi, kterým neziskové organizace slouží, brát jim morální kredit a některé z nich i umlčet. 

Znatelné omezování občanské společnosti a nesmyslné zpřísňování pravidel, za nichž mohou nevládní organizace existovat, vyburcovalo občanskou společnost v Maďarsku k nevídané aktivitě. Demonstrovat do ulic vyrazily desítky tisíc lidí a přes 250 neziskových organizací z různých oblastí, které spolu ani nikdy nespolupracovaly, se spojilo za jediným účelem – vybudovat silnou sociální síť, která v Maďarsku zachová a bude dále rozvíjet občanskou společnost. My se každopádně nevzdáváme. Budeme i nadále konfrontovat vládu i korporace, pokud budou ohrožovat naše ovzduší, zemědělskou půdu či vodní zdroje. Možnost vyjádřit se k věcem, na kterých záleží, je důležitou součástí svobodné společnosti. Fakt, že hájíme životní prostředí i zájmy lidí, kteří v něm žijí, je důvodem, proč nás miliony lidí na světě finančně podporují.

Nový zákon namířený proti občanskému sektoru budeme napadat u soudů, protože je nesmyslný a v rozporu s mezinárodním právem i hodnotami Evropské unie. Maďarsko nemůže jen tak opustit ani evropské struktury, ani globální ekologické hnutí. Je naší povinností nabídnout všem Maďarům možnost zapojit se do globálních akcí a všem ostatním možnost podpořit snahy o řešení maďarských environmentálních problémů. Jsme pyšní, že máme k dispozici experty, dobrovolníky a dárce nejen v Maďarsku, ale i jinde. Ochrana planety nezná hranic. 

Omezování občanské společnosti a nesmyslné zpřísňování pravidel, za nichž mohou nevládní organizace existovat, vyburcovalo občanskou společnost v Maďarsku k nevídané aktivitě 

Hajnalka Schmidt je ředitelka Greenpeace Maďarsko