Eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik navštívil Českou republiku. Hned na úvod se při pracovním obědě setkal se zástupci českých nevládních organizací. Jaký to rozdíl oproti našemu ministru životního prostředí, který má zcela jiné čekací doby!

Poté, co jsme se v květnu sešli před ministerstvem při akci kvůli ochraně klimatu, ohradil se ministr Chalupa proti této formě komunikace a vyzval nás k dialogu. Hned v květnu jsme ho tedy požádali o schůzku, nicméně uběhlo půl roku a čas si zatím stále neudělal.

S eurokomisařem se nepotkává člověk každý den, a proto jsem byl zvědavý, jak bude takový pracovní oběd probíhat.

Komisař představil hlavní současné aktivity Komise, především tzv. Resource Efficiency Roadmap, tedy plán, jak efektivně využívat zdroje. Následné příspěvky a dotazy se týkaly Společné zemědělské politiky, Natury 2000 a Šumavy.

Při svém vystoupení jsem nejprve komisaři Potočnikovi poděkoval za jeho vstřícnost a ochotu se se zástupci neziskovek sejít. Nedalo mi to a vyslovil jsem přání, aby se i ministr Chalupa nechal inspirovat.

Poté jsem se zeptal na Rámcovou směrnici o vodách, přijatou v roce 2000, a na to, jak Komise kontroluje její plnění. Směrnice totiž mimo jiné stanoví členským státům povinnost do dvaceti let odstranit toxické látky ze svých vod. Když jsme totiž v rámci naší toxické kampaně kontrolovali plány povodí, které jsou hlavním nástrojem k plnění cílů této směrnice, nenašli jsme v nich ani zmínku o tom, jak chce Česká republika nebezpečné chemikálie omezit.

Mezi ně patří například i nonylfenol, nám důvěrně známý z letošní DETOX tour, který narušuje funkci hormonů a je toxický pro vodní svět. EU jej sice zakázala již v roce 2003, ale stále smí být obsažen ve spotřebním zboží, třeba v textilu. Z něj se vypráním uvolňuje do odpadních vod a následně do řek, kde pak může způsobit u vodních živočichů například změnu pohlaví. Nejde mi moc na rozum, jak chce Komise zajistit jeho odstranění z řek, pokud bude stále povolen v produktech. Zákazem praní triček asi těžko.

Komisař si dotazy zapsal a slíbil, že se na ně zaměří. Jeho sekretářka mě dobrou češtinou vyzvala, abych jí je zaslal ještě písemně. Tak uvidíme. Ze setkání jsem měl příjemný pocit, a to nikoli kvůli dobrému obědu.