V kampani na ochranu indonéských deštných lesů nastal velký zlom. Jedna z největších společností obchodujících s palmovým olejem - IOI - se zavázala, že bude ochraňovat deštné pralesy. V praxi to znamená, že se začnou řešit problémy s plantážemi této společnosti a stanoví se nové normy pro celý průmysl s palmovým olejem.

Změna v politice firmy je výsledkem dlouholeté kampaně organizace Greenpeace a jejích spojenců, která přesvědčovala velké mezinárodní společnosti, aby přestaly nakupovat palmový olej od IOI. Minimálně do doby, dokud společnost nedokáže, že ochranu lesů bere vážně. Klíčovou roli sehráli lidé z celého světa, kteří vyvíjeli na společnost tlak, aby se zavázala ke změnám, které překračují rámec toho, na čem se ostatní obchodníci s palmovým olejem dříve dohodli. Všechna pozornost je teď upřena právě na ně a na to, jestli budou IOI následovat.

IOI zatím environmentální a sociální problémy spojené s výrobou palmového oleje nevyřešila, zveřejnila ale akční plán a souhlasila s kontrolou svého pokroku za jeden rok nezávislou třetí stranou. Greenpeace očekává, že IOI bude tyto závazky dodržovat, a bude na to zblízka dohlížet.

Pracovník Greenpeace dokumentuje devastaci nepřístupných rašelinišť na území patřící společnosti PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI) v Ketapangu, který se nachází v indonéské provincii Západní Kalimantan. Toto území bylo v roce 2015 poničeno rozsáhlými požáry.:. Pracovník Greenpeace dokumentuje devastaci nepřístupných rašelinišť na území patřící společnosti PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI) v Ketapangu, který se nachází v indonéské provincii Západní Kalimantan. Toto území bylo v roce 2015 poničeno rozsáhlými požáry.

Ztráta zákazníků

Společnost IOI je třetí největší obchodník s palmovým olejem na světě, který obchoduje se  stovkami dalších společností. Vlastní pozemky v Indonésii a Malajsii, kde nahrazuje pralesy plantážemi palmy olejné a vyvolává konflikty s místními komunitami. Od roku 2008 Greenpeace upozorňuje na IOI v souvislosti s ničením cenných území lesů a rašelinišť, zneužíváním dělníků (včetně dětské práce) a rozsáhlými požáry, které přispívají k silnému znečištění ovzduší v jihovýchodní Asii.

V průběhu let se IOI několikrát zavázala k tomu, že ukončí ničení indonéské přírody, žádný ze závazků však nebyl náležitě převeden do praxe, a tudíž se nic nezměnilo. V březnu 2016 byl společnosti dočasně odebrán certifikát RSPO, takže palmový olej od IOI nemohl být označován jako udržitelný.

Vzducholoď Greenpeace A. E. Bates přelétá v říjnu 2016 nad oblastí Sanfranciského zálivu blízko zařízení, kam IOI dováží palmový olej.Vzducholoď Greenpeace A. E. Bates přelétá v říjnu 2016 nad oblastí Sanfranciského zálivu blízko zařízení, kam IOI dováží palmový olej.

Mnoho důležitých zákazníků společnosti jako Unilever či Nestlé přestaly s IOI obchodovat a odmítly obchody obnovit i poté, co firma IOI získala certifikát RSPO zpátky. Společnosti General Mills, výrobce směsí na pečení Betty Crocker, s IOI obchodovaly do doby, než tisíce stoupenců Greenpeace zasypaly generálního ředitele e-maily, které obchodování s IOI kritizovaly.

Aktivisté dokonce zablokovali rafinerie IOI v Rotterdamu, aby velkým společnostem připomněli, že by se měly tomuto dodavateli palmového oleje vyhnout. Aby na kampaň společnost upozornili, doručili 300 tisíc podpisů z celého světa přímo na ředitelství v Kuala Lumpuru.

Aktivisti Greenpeace v říjnu 2016 uzavírají přístup pro dovoz i vývoz společnosti IOI v rotterdamském přístavu, který je hlavní branou palmového oleje do Evropy.Aktivisti Greenpeace v říjnu 2016 uzavírají přístup pro dovoz i vývoz společnosti IOI v rotterdamském přístavu, který je hlavní branou palmového oleje do Evropy.

Revoluce v odvětví?

Kvůli ztrátám důležitých zákazníků byla IOI pod velkým tlakem, což mělo za následek změnu přístupu společnosti k obchodu s palmovým olejem. Jestliže však řada slibů o směřování IOI nebyla dodržena v minulosti, jaká je pravděpodobnost, že společnost své závazky dodrží právě teď?

Současná prohlášení společnosti působí mnohem propracovaněji než kdy dříve. Už bylo řečeno, že společnost pověří nezávislou třetí stranu, aby přezkoumala, jak IOI plní své závazky a ochraňuje lesy a práva dělníků a komunit na svých územích. IOI se také zavázala, že bude řešit dlouhotrvající konflikty s místními komunitami a bude respektovat práva dělníků na plantážích.

Jedním z nejdůležitějších příslibů je, že IOI bude aktivně monitorovat dodavatele, aby zajistila, že žádným způsobem neohrožují lesy a místní lidi. Jakákoli společnost prodávající palmový olej společnosti IOI bude muset dokázat, že se také podílí na ochraně indonéských lesů, tudíž by závazek IOI měl ovlivnit i další společnosti napříč sektorem.

Důležité je, že IOI bude schopná vyvíjet tlak na další obchodníky s palmovým olejem jako Wilmar, Musim Mas a Golden Agri Resources a donutit je, aby i ony zvýšily úsilí na ochranu lesů. Obchodníci si totiž přeprodávají palmový olej navzájem a každý z nich bude muset kontrolovat své vlastní dodavatele, aby se ujistil, že IOI dostane palmový olej získaný férovou cestou.

Odlesňování stále představuje pro průmysl s palmovým olejem obrovský problém a obchodníci musí jednat okamžitě, aby kácení a vypalování pralesů vymýtily ze svého dodavatelského řetězce. Musí zveřejnit důkladné plány toho, jak budou kontrolovat své dodavatele a jak přeruší obchod s těmi, kteří nepřestávají s destrukcí pralesů.

Doklad jejich spolupráce se ukáže na tom, jak dobře tyto sliby zavedou do praxe. IOI čeká ještě mnoho práce, než se jí problém odlesňování přestane týkat. My budeme pokrok společnosti pečlivě sledovat a nebudeme váhat IOI konfrontovat, jestli zaznamenáme sebemenší odklon od jejích plánů.

Především si však velké poděkování zaslouží každý, kdo se snaží přispět ke změně ve výrobě palmového oleje a pomáhá ukončit odlesňování v Indonésii. Včetně vás. Děkujeme.

Annisa Rahmawati vede pralesní kampaň Greenpeace Indonésie.