Je to k neuvěření, ale i po více než šesti měsících od okamžiku, kdy jsme Ministerstvu zemědělství ČR (1) oznámili nález ilegálně vytěženého dřeva wengé, protizákonně uvedeného na trh EU, leží klády na tom samém místě, kde jsme je objevili. Důvod? Čeští úředníci prý dřevo „neumí zabavit“ a „neumí“ přimět německé kolegy, aby jim poslali závěry kontroly u firmy FHW, která dřevo vlastní (teď již vlastnila) a poslala do dýhárny  Danzer na zpracování. Němci naopak tvrdí, že Čechům předali dostatek podkladů pro zabavení dřeva. A do toho jsme se dozvěděli, že dřevo opět změnilo vlastníka a ilegální klády, které navíc doprovází falešná dokumentace, budou asi brzy odvezeny mimo EU.

Danzer a dřevo z Konga

Proč spolu nemluví?

Možná to bude znít jako zbytečná provokace, ale nařízení o dřevu (EUTR), jehož hlavním smyslem je omezit obchod s ilegálně vykáceným dřevem, v článku 12 říká, že orgány jednotlivých zemí spolupracují, což asi znamená, že spolu i mluví. Je těžko pochopitelné, proč úředníci prostě německým kolegům nezavolají nebo nepošlou mail. Obojí používat umějí, což mohu osobně dosvědčit. Při práci pro Greenpeace jsem zažil již ledasco, ale tak bizarní situaci, kdy nám Němci tvrdí, že Čechům poskytli podklady pro zabavení dřeva a Češi tvrdí, že nic nedostali a navzájem si nejsou schopni poslat mail, který by věc objasnil, ne.

Zabavit či nezabavit?

 A co že by vlastně německé úřady měly českým sdělit, respektive co nám řekly, že jim již sdělily? Jednu velmi podstatnou věc, a to, že firma FHW, která dřevo do dýhárny poslala, ho uvedla na trh EU a je tzv. hospodářským subjektem. Protože v tom případě a ve spolupráci s německým úřadem může MZe dřevo zabavit. Tedy podle našeho názoru ho mělo preventivně zabavit okamžitě, když bylo prokázáno, že má falešnou dokumentaci a bylo ilegálně vykáceno. Ale MZe ho za stávající situace zabavit „neumí“, přestože v Německu byly dvě další várky tohoto dřeva zabaveny.

Danzer a dřevo z Konga

Začarovaná koule

Paradoxně se tak trošku nevinnou obětí stala i firma Danzer. Nejenže jsme na jejím pozemku uspořádali při příležitosti nálezu ilegálního dřeva drobný happening, protože jsme chtěli na dřevo upozornit před jeho rozřezáním, ale zároveň je v situaci značné právní nejistoty. Firma FHW totiž zrušila původní kontrakt se švýcarskou firmou BAM, která jí ilegální dřevo dodala. A nový vlastník si chce dřevo odvézt a firma Danzer neví, zdali ho smí nebo nesmí vydat. Respektive Danzer si počíná velmi sympaticky a dřevo odmítá vydat, dokud to nepovolí MZe. A zde jsme již opět o několik odstavců výše, protože MZe se k tomu odmítá vyjádřit, jelikož neví, zdali bylo dřevo uvedeno na trh EU a čeká na výsledky německé kontroly, které podle Němců má již k dispozici.  A jsme v ukázkovém začarovaném kruhu, možná dokonce v začarované kouli.

Greenpeace tedy nezbylo nic jiného, než se v celé záležitosti obrátit na policii a nejvyšší státní zastupitelství a podat podnět k zabavení dřeva. Zároveň usilovně pracujeme na tom, aby spolu úřady mluvily a konaly tak, jak jim nařízení ukládá. Pokud chcete znát pokračování příběhu, navštivte v pondělí 24.2. naše webové stránky.

1) Ministerstvo zemědělství je kompetentní autoritou, respektive pověřenou osobou podle Nařízení EU o dřevu