Soya plantation in the Amazon rainforest. 13 May, 2006  © Greenpeace / Ricardo Beliel

V minulém týdnu – po měsících vyjednávání a nejistoty – brazilská vláda, výrobci sóji a neziskové organizace včetně Greenpeace, obnovily na dobu neurčitou dohodu, která zaručuje, že rozsáhlé pásy amazonského deštného pralesa budou uchráněny před vykácením kvůli pěstování sóji. To je významná zpráva pro amazonský prales, pro původní obyvatelstvo, farmáře, obchodní společnosti a pro nás všechny, kteří usilujeme o ukončení odlesňování.

Dohoda nazvaná sójové moratorium  nemá ve světě obdoby a je výsledkem spolupráce občanské společnosti, průmyslu a vlády. Již nyní je znát, že díky ní značně poklesla míra odlesňování celé Amazonie.  A toto moratorium potrvá – jak říká smlouva o jeho obnově – dokud ho již déle nebude zapotřebí.

Přečtěte si, jak byla tato dohoda chránící amazonský prales před jednou z největších hrozeb uzavřena!

A peccary group hastily goes through a soybean field in northern Mato Grosso, in search of the nearest remaining forest. 29 Nov, 2015  © Lunae Parracho / Greenpeace

Od kampaně ke spolupráci

Před deseti lety se brazilská část amazonského pralesa ocitla v rozsáhlé “sójové krizi”. Mezi lety 2004 a 2005 došlo ke druhému nejvážnějšímu ničivému zásahu do deštného pralesa v historii, jež vyvolala především rostoucí poptávka po půdě, kterou by bylo možné použít k pěstování sóji a chovu dobytka. Světová poptávka po sóji prudce stoupala a budoucnost amazonského pralesa vypadala bezútěšně.

Nicméně roku 2006 se všechno začalo měnit. Tehdy Greenpeace zveřejnila zprávu, která vynesla na světlo vzájemnou souvislost mezi odlesňováním Amazonie, sójou a masem (70 až 90 procent světové produkce sóji je totiž použito jako krmivo pro zvířata). Výzkum, který provedla Greenpeace, ukázal, že společnosti jako McDonald’s a další řetězce rychlého občerstvení a supermarketů prodávají maso, které pochází ze zvířat krmených sójou vypěstovanou na ploše zničeného amazonského pralesa.

Bouřlivé protesty lidí po celém světě, kteří požadovali, aby produkty, které kupují, nebyly spojeny s odlesňováním Amazonie, přiměly průmysl k reakci. Odpovědí na tlak veřejnosti bylo právě sójové moratorium. K této významné dohodě se prostřednictvím jednání dopracovaly sójový průmysl a ekologické organizace vedené Greenpeace.

Moratorium stojí na jednoduchém principu: společnosti nebudou nakupovat sóju od obchodníků, kterým dodávají sóju farmáři podílející se na odlesňování, platící dělníkům minimální mzdy nebo ohrožující území, které náleží původnímu obyvatelstvu. Tato smlouva ukazuje, čeho všeho je možné dosáhnout, pokud budou občanská společnost a komerční firmy spolupracovat.

V minulých letech předcházela každé obnově moratoria rozsáhlá a náročná jednání o jeho prodloužení, avšak pokaždé se nakonec podařilo pokračování moratoria zajistit. A po událostech tohoto týdne mohu s jistotou říct, že bude odlesňování bránit i nadále, dokud nebude nalezeno řešení, které by jednou provždy ničení pralesů zastavilo.

Researcher Bernardo Ruddorf (right foreground) inspects a satellite image for developing methodologies in agriculture at INPE (National Institute for Space Research), São José dos Campos, São Paulo. 16 Jul, 2013  © Greenpeace / John Novis

Jaké pozitivní změny již moratorium přineslo

Díky moratoriu už pěstování sóji není považováno za jeden z hlavních faktorů odlesňování amazonského pralesa na brazilském území. Prostřednictvím satelitního sledování a leteckého mapování moratorium monitoruje 76 správních oblastí, ve kterých se v Amazonii pěstovalo 98 procent sóji.. Tímto způsobem je Soy Working Group schopná vysledovat, kde dochází k odlesňování a kdo za ním stojí. 

Přestože brazilská produkce sóji šla dramaticky nahoru, díky ostražitému hlídání deštného pralesa k nárůstu odlesňování nedošlo. Od roku 2006 se rozloha, kterou v amazonské oblasti zaujímají sójové plantáže, zvětšila o 260 procent, ale jen něco málo než jedno procento této sóji je pěstováno na čerstvě odlesněném území.

View of the Anajás River on Marajó Island, Para State. 13 May, 2006  © Daniel Beltrá / Greenpeace

Jaký je další krok v boji za zastavení odlesňování Amazonie?

Moratorium odvedlo skvělou práci a jeho platnost na dobu neurčitou je také znamením, že partnerská spolupráce mezi průmyslem a občanskou společností může ve snaze o záchranu naší planety sehrát podstatnou úlohu. V Brazílii sice roste politická nejistota, ale tato dohoda může zaručit, že brazilská sója byla pěstována k pralesům šetrným způsobem.

The lungs of the world

Avšak zatímco je moratoriu všeobecně připisována hlavní zásluha za snížení míry odlesňování brazilského deštného pralesa, boj za zastavení ničení Amazonie není ani zdaleka u konce. Amazonie stále čelí katastrofálním důsledkům obřích staveb- například budování přehrad, nelegální těžbě a dalším faktorům podílejícím se na odlesňování, jako například chovu dobytka. Greenpeace proto potřebuje vaši podporu při každém z kroků, kterými se s těmito výzvami snaží vypořádat. Koneckonců, moratorium bylo zavedeno jedině díky tomu, že ho lidé z celého světa požadovali!

Paulo Adario je zástupce lesní kampaně v Greenpeace International a koordinátor práce v Soy Working Group.

Za překlad děkujeme dobrovolnici Markétě Tomáškové.