Solární panely v Arktidě se zdají být na první pohled oxymoronem. Koneckonců, v Arktidě je skoro půl roku tma. Ale to znamená, že polovinu roku je tam světlo - stejně jako ve zbytku světa!

Při instalaci solárního systému připojeného do sítě není třeba uspokojit 100 % spotřeby elektřiny za všech okolností. Když slunce nesvítí, budova může využívat elektřinu z běžné sítě. Když slunce svítí, budova využívá solární energii a její přebytky posílá do sítě. Díky net-meteringu (zjednodušeně jde o točení elektroměru oběma směry), který je zaváděn v mnoha státech, může majitel budovy doocnce prodat přebytek energie do sítě. Toto zatím není možné v Nunavutu, ale je to zvažováno. Bonus je, že solární fotovoltaické panely pracují efektivněji v chladu.

Instalace solárních panelů v Clyde River

Přínosy solárního systému v Arktidě nespočívají jen v úspoře peněz. Jelikož jsou solární panely co do instalace a zapojení relativně uživatelsky-přátelské, fotovoltaické články mohou pro ty, kdo je instalují, představovat ekonomické příležitosti. Navíc pro komunity jako Clyde River, které závisejí na dovezené naftě jako zdroji energie, znamená přestup na solární energii snížení emisí skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv.

Duncan Martin hovoří o obnovitelných zdrojích

Instalace solárního systému v Arktidě nezůstává bez výzev. Odlehlá poloha vyžaduje pečlivé plánování před instalací a samozřejmě znamená také zásadní zvýšení nákladů na dopravu. Z praktického hlediska může být obtížné najít ve zástavbě místa bez zastínění, protože slunce se po obloze pohybuje velmi nízko. Stejně tak mohou být panely zakryty i závějemi sněhu a ledem, proto je důležité dbát na výběr vhodné lokality.

Protože jsou soláry ve většíne o arktických oblastí novinka, existují byrokratické překážky v procesu udělování povolení pro dodavatele z ciziny. To se děje, kdykoliv se v oblasti rozjíždí jakékoliv nové průmyslové odvětví, ale s dalším rozvojem obvykle přichází zefektivnění. Nejdůležitější je zajistit zavedení net-metering, tak, aby měli majitelé solárního systému ze své investice všechny benefity včetně těch finančních.

Duncan Martin instaluje solární systémy u Vancouver Renewable Energy Co-op