Všechny členské státy EU hlasovaly pro zákaz toxických nonylfenolethoxylátů (NPE) v dováženém textilu. Toto rozhodnutí uzavřelo toxický kruh okolo této látky, na který Greenpeace poprvé upozornilo více než před pěti lety právě v České republice. Oblečení, řeky, ale i pracovní podmínky a okolí textilních továren po celém světě budou zase o něco zdravější a čistší. A to i díky vám všem, protože nás v našem úsilí podporujete. Příběh o zákazu NPE názorně ilustruje, jak několik odebraných vzorků u čistírny odpadních vod kdesi pod Ústím nad Labem ovlivnilo svět doslova napříč kontinenty.

 

Léto s nonylfenolem

Celou cestu do Ústí nad Labem jsem nemyslel na nic jiného, než na můj vachrlatý gumový rybářský člun s nepříliš silným motůrkem. Měl sehrát hlavní roli při odběru vzorků vody vytékající z čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích, ale svými parametry byl spíše parodií na klasické nafukovací zodiaky Greenpeace, které honí velrybáře nebo lodě házející toxický odpad do moře.  

 

Myslím, že fotografie jsou v tomto případě vice než slova a že má obava nebyla až tak neopodstatněná, jak se záhy ukázalo. Vše umocnilo ještě množství novinářů, kteří přijeli na sraz u neštěmické benzinky. Začínala letní okurková sezóna, ale přesto jsem nečekal tak masivní zájem. No nic, jde se do akce. Nafukujeme člun, instalujeme motor a doplňujeme palivo a ejhle, ruce rozkomíhá při doplňování paliva drobný třas z nervozity a několik mililitrů benzinu stéká po lodi do řeky Labe a mění se na duhovou „ropnou“ skvrnu. Vyměníme si vyděšené pohledy s tiskovou mluvčí Luckou Jakešovou, novináři naštěstí olejovou skvrnu milosrdně přehlížejí a opakovaně se vyptávají, jak že se jmenuje ta nezapamatovatelná chemikálie, kterou chceme otestovat. Trpělivě opakuji: „alkylfenol ethoxyláty a hlavně pak nonylfenol ethoxylát“. Ale to už startujeme a jedem vstříc páchnoucí výpusti čistírny. Cesta po proudu ubíhá poměrně rychle a i samotný odběr se obejde bez problémů, na což se obzvláště soustředím, protože při předchozím pokusu, naštěstí bez novinářů, jsem kolegu Jakubowitze zavezl přímo pod trubku a dopřál mu tak sprchu zpěněným proudem vody, která jeho oblečení dodala svěží chemický odér na několik dní. S odebranými vzorky pózujeme novinářům a vracíme se zpět na místo vyplutí. Tedy chceme se tam vrátit, ale proud v Labi je natolik silný, že stojíme na místě a po břehu kráčející novináři a fotografové jsou několikrát rychlejší, takže jsou již dávno zpět. A my jsme v situaci, kdy nám dochází benzín a proud nás začne odnášet kamsi do Drážďan. My jsme ovšem Greenpeace a nikdy nepanikaříme, tentokrát bez ropné skvrny dolijeme do nádržky u motoru palivo a těsně podél břehu, kde je nejmenší proud, se bezpečně vrátíme na pevnou zem. A ani nám nevadí, že si někteří novináři nedokázali ten název nonylfenolethoxylát zapamatovat: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/94189-z-cistiren-unikaji-do-rek-fenoly/. Je léto 2010 a my víme, že ho od nás neslyšeli naposledy.  

V té době se znečištění vod věnovaly v Greenpeace pouze 3 evropské pobočky - česká, španělská a slovenská. Ještě před výše popsaným testováním jsme společně vydali pod vedením konzultanta z naší pobočky pro EU Stefana Scheuera studii, která na základě veřejně dostupných dat odhalila, že NPE a NP stále unikají do evropských řek, přestože je jejich používání ve většině průmyslových aplikacích zakázáno. Navíc politici naprosto selhávali při eliminaci nejnebezpečnějších látek z evropských řek, mezi které byl zařazen i nonylfenol. Poprvé jsme formulovali doporučení na zákaz NP a NPE v dováženém spotřebním zboží včetně textilu. Do řek unikaly skrze čistírny odpadních vod,které to měly hlásit, ale nehlásily, což byl také jeden z důvodů, proč jsme na testování do Neštěmic zvali novináře. Na to, z čeho NPE uniká a dostává se tak do čistíren, jsme neměli stoprocentní jistotu, ale největším podezřelým byl právě importovaný textil z oblastí mimo EU. V Greenpeace jsme v té době shodou okolností začali plánovat kampaň zaměřenou na odstranění jedovatých chemikálií z povrchových vod v rozvojových zemích, především pak v jihovýchodní Asii a Číně, kde kvůli znečištění nemá přes miliardu lidí přístup k pitné vodě. Textilní průmysl je spolu s papírenským a petrochemickým jedním ze tří největších znečišťovatelů vody, a proto v té době zahájená kampaň DETOX měla za cíl globálně očistit textilní průmysl. NP a NPE se stává „vlajkovou“ chemikálií celé kampaně. A to nejen kvůli našemu „evropskému“ problému, ale především proto, že pokud by se podařilo zakázat tuto látku v dováženém textilu, znamenalo by to, že ji nebudou moci používat textilní továrny po celém světě, protože by si zavřely dveře na evropský trh. Netřeba dodávat, že při rozjezdu kampaně jsme nezapomněli ani na to, aby NPE nebylo nahrazeno podobným svinstvem.

 

Vzhůru na DETOX

Na základě těchto analýz, shrnutých ve studii Špinavé prádlo,která mimo jiné odhalila NPE ve výpustích z čínských textilních továren, kde se vyrábí oblečení pro značky jako Nike, Adidas nebo Blažek, odstartovala v létě 2011 veleúspěšná kampaň DETOX.  Ta má za cíl přimět přední světové oděvní – módní, sportovní i outdoorové firmy, aby se zavázaly do roku 2020 odstranit nejnebezpečnější chemické látky ze svých výrobků, výroby, ale i napříč celým dodavatelským řetězcem. Problém s NPE se tak z Neštěmic a EU začal řešit na globální úrovni, a to byl teprve začátek frontálního útoku na tuto nebezpečnou látku. První studie prokázala, že se NPE používá při výrobě textilu. Ale zůstává v něm i na prodejních pultech a může z něj unikat při praní? Už v té době jsme v laboratoři měli na testování oblečení koupené po celém světě, včetně Česka, abychom potvrdili nebo vyvrátili naše podezření.Skoro rok Greenpeace tajně testovalo znečištění vod u textilních komplexů v Číně a zkoumalo jejich vazby na světové oděvní značky.

Jak to dopadlo, je zřejmé, zde je citace z naší tiskové zprávy: „ Greenpeace nechalo otestovat všech 78 produktů v renomované nezávislé laboratoři, která je analyzovala na přítomnost NPEs. NPEs se mohou uvolňovat a dostávat do řek, kde se rozloží na persistentní, toxickou látku, která narušuje funkci hormonů – nonylfenol. NPEs nezastaví ani čističky odpadních vod, které je nedokáží zcela rozložit a místo toho se v nich rozloží jen částečně, což často ještě urychlí jejich proměnu na jedovatý nonylfenol. NPEs byly přítomny v 52 ze 78 výrobků.” 

Celá studie je k dispozici zde.

 

Smyčka se utahuje:

Abychom měli důkazy o celém toxickém cyklu NP a NPE, zbývaly udělat poslední dva kroky – zjistit, zda, jak a kolik NPE uniká z oblečení při praní, a vrátit se pod výpusti čistíren odpadních vod, odebrat sedimenty a analyzovat je, abychom měli čerstvé důkazy o tom, že čistírnou prošlé NPE končí ve formě toxického nonylfenolu ve vodě a akumulují se v sedimentech. Shodou okolností rok 2011 byl ve znamení dvacetiletého výročí Greenpeace v České republice a při této příležitosti jsme se rozhodli vydat se na pořadí třetí plavbu po řece Labi. Ta byla od počátku v centru pozornosti kvůli vysoké koncentraci chemického průmyslu, který z její vody v minulosti namíchal slušný toxický koktejl. Plavbu jsme nazvali Detox tour 2011. Po Labi pluly tentokrát skutečné Greenpeace čluny, schopné rychlé plavby i proti proudu a po návštěvě Synthesie Pardubice, Draslovky Kolín či Spolany Neratovice jsme se vrátili ještě jednou i do Neštěmic.

A naše  zpráva o DETOX tour potvrdila naše nejhorší obavy: Odebrali jsme vzorky sedimentu u čistíren odpadních vod z velkých měst a nechali je analyzovat na přítomnost nonylfenolu a jeho ethoxylátů. Výsledky odhalily přítomnost uvedených látek ve všech odebraných vzorcích. Koncentrace ve všech vzorcích navíc překročily stanovené normy.

Pomyslná smyčka nad nonylfenolem se začala postupně utahovat, první velké firmy jako Nike, Adidas, Puma, Zara, H&M nebo Marks&Spencer se zavázaly k našemu Detoxu (doposud se Detoxifikovalo více než 31 firem) a navíc předběžné výsledky z laboratoře jasně dokázaly, že se NPE uvolňuje při praní a uniká v odpadních vodách do čistíren. Kruh je uzavřen, důkazů je dostatek. Vychází poslední z trilogie studií Špinavé prádlo, ve které jsou shrnuty výsledky testování úniků NPE při praní – v to době šlo o vůbec první studii, která se zabývá rozdílnými hodnotami NPE v textilních výrobcích před a po vyprání.  

Důkazy jsme měli, ale vyhráno ještě ne. Proces zákazu chemických látek je v EU poměrně zdlouhavý, připomínkují ho jak jednotlivé státy, tak průmysl, který se obvykle snaží podobné restrikce torpédovat. I toto kolo bylo úspěšně zvládnuto, trvalo ovšem skoro dva roky.  V létě 2013 Evropská chemická agentura (ECHA)  přidala NPE na tzv. kandidátní listinu REACH a o dva roky později, po nekonečných kolech připomínek a konzultací, všechny členské státy jednohlasně potvrdily zákaz NPE v dováženém textilu.

 

 

Grafika toxického kruhu u nonylfenolu:

 

 

Nonylfenol

Nonylfenol (NP) je organická sloučenina patřící do širší skupiny alkylfenolů. Nonylfenoly se nejvíce používají jako meziprodukt při výrobě nonylfenol ethoxylátů (NPE). Mohou se také používat jako změkčovače a antioxidanty plastu a pryže. Nonylfenol ethoxyláty patří mezi povrchové aktivní látky (snižují povrchové napětí vody). Používají se hlavně jako průmyslové detergenty (např. pro praní vlny, zpracování textilu, dřevoviny a papíru, přípravu nátěru a pryskyřic nebo povrchovou úpravu kovu, při těžbě ropy a plynu a výrobě elektřiny). Další použití zahrnuje např. laboratorní detergenty, pesticidní přípravky nebo spermicidy (lubrikanty a antikoncepční prostředky). Nonylfenol ethoxyláty se vyskytují také v různých kapalných přípravcích pro čistění oděvu. Mohou být také složkou mazacích olejů a kosmetických přípravků (šampony, deodoranty, krémy, prostředky pro péči o vlasy atd.). Po uvolnění nonylfenol ethoxylátů do životního prostředí se zpětně rozkládají na nonylfenol. Jedná se o látku perzistentní, se schopností bioakumulace. Nonylfenol je toxický pro vodní organismy a ovlivňuje i jejich reprodukci. Při chronické expozici se snižuje růst ras a dalších vodních rostlin, u ryb dochází ke snížení tělesné hmotnosti a pomalejšímu dospívání. Patří mezi hormonální disruptory – látky, které narušují funkci hormonů. Může se vázat na receptory estrogenu. Ovlivňuje tak reprodukci ryb a způsobuje tzv. feminizaci (zvyšuje poměr počet samic/počet samců) a způsobuje i výskyt hermafroditismu. Působí estrogenně i na suchozemské živočichy.