Téměř veškerá těžba dřeva v Demokratické republice Kongo (DRC) je ilegální, říká nová zpráva britské think tank instituce Chatham House. Ačkoliv je číslo 87 % překvapivé, není překvapením pro ty z nás, kteří se v Greenpeace zabýváme problémy lesnictví v Konžské pánvi.

Neoznačené dřevo v DRK

Výsledky studie vítáme, protože podporují a posilují naši dosavadní práci po boku organizací jako Global Witness a místních nevládních organizací proti tomu, co je „organizovaným chaosem“ v těžařském sektoru DRC.

Velké množství expertů z Chatham House dotázaných v této studii řeklo, že 60-80 % těžby dřeva v zemi je podle odhadů ilegálních. Tento podíl je největší ze všech zkoumaných států.

Tito specialisté rovněž považují ilegální těžbu dřeva za hlavní příčinu degradace lesa a odlesňování – a podle monstrózních 80 % respondentů ve studii Chatham House je také hlavním důvodem „negativních sociálních dopadů“ na pralesní komunity.

Bohužel mě žádná z těchto nových statistik nepřekvapuje. Pracuji v Demokratické republice Kongo již více než deset let, během kterých jsem byl přímým svědkem nelegální a destruktivní těžby. Viděl jsem společnosti beztrestně operovat v nedotčených pralesích, byl jsem u jejich destrukce a na vlastní oči jsem se přesvědčil, že jsou to místní obyvatelé, kdo platí nejvyšší cenu. 

Dlouhou dobu vedu s mými kolegy po celé Evropě kampaň proti obchodu s ilegálním dřevem a nedávno v jednom případě došlo k zabavení dodávky ilegálně vytěženého dřeva ohroženého stromu  Wengé v Německu. To bylo zatím nejsilnější opatření v rámci nové Evropské regulace těžby dřeva (EUTR), které vešla v platnost minulý rok.

Protest u ilegálního dřeva v Caen Port ve Francii

Zpráva Chatham House přináší nezávislou analýzu a výsledky, které podporují naše tvrzení. Ačkoliv tato zjištění nejsou překvapivá, zpráva je přesto znepokojující, obzvlášť pak její závěry týkající se reakce vlády.

Zastavení vlny nelegální těžby vyžaduje silnou odezvu vlády, a to takovou, která zahrnuje investování jak do reformy, tak do posílení lesnických zákonů prostřednictvím procesu zapojování více zúčastněných stran. Místo toho však zpráva Chatham House našla vážné nedostatky ve všech oblastech spadajících pod zodpovědnost vlády DRC. Nedostatečná politická vůle a korupce podle respondentů studie stojí v cestě jakémukoliv zlepšení.

Zpráva také přináší varování pro evropské obchodníky se dřevem, protože podle ní je „v současnosti nepravděpodobné, že by jakákoliv produkce dřeva v DRC mohla splňovat požadavky Evropské unie na hloubkovou kontrolu klienta.“ Dalším důrazným doporučením pro vládu této země je zachování současného moratoria na udělování nových povolení k průmyslové těžbě, tj. něco, za co nevládní organizace včetně Greenpeace již roky vedou kampaně.

Tento poslední bod je závažnější o to více, že konžské ministerstvo životního prostředí právě zveřejnilo svůj nový národní program zvaný „PNEFEB“(Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité), v němž je řečeno, že moratorium bude v případě splnění všech podmínek zrušeno. V textu není zmíněna žádná časová osa, ale pro rok 2014 je dostatek financí pro opatření potřebná ke zrušení moratoria a pro období od roku 2015 je předpovídáno významné zvýšení státního rozpočtu. To odráží vážné záměry zrušení moratoria a udělení nových povolení k těžbě.

Předání petice konžské vládě žádající moratorium na licence pro kácení

Zatím je nemožné, aby podmínky potřebné ke zrušení moratoria byly v blízké době splněny. Sektor se naprosto vymyká kontrole a zpráva Chatham House to bohužel ukazuje jasněji než kdy dřív.

Těžařský sektor Demokratické republiky Kongo zcela určitě není největší na světě. Je však spojen s jednou z nejvyšších rychlostí odlesňování v Konžské pánvi a průmysl této země je jistě jedním z nejchaotičtějších.

Deštný prales v Kamerunu

Tato země je domovem druhého největšího deštného pralesa na světě. Pokud se údaj 87 % nezačne co nejdříve snižovat, pak kdo ví, jaký chaos a smutné statistiky nás ještě čekají…

Raoul Monsembula je pralesní kampaňér v Greenpeace Afrika.
ZAPOJTE SE I VY DO OCHRANY PRALESŮ. DĚKUJEME.