Téměř 400 000 z Vás napsalo vedení P&G.

Tucty protestů se odehrály ve městech tak odlišných jako Jakarta, Cincinnati a Londýn.

A tisíce lidí použily Facebook, Twitter a dokonce své telefony, aby požádaly P&G o očištění jejich přístupu a jednání…  

… A i když P&G nejspíš nadále čerpá palmový olej z destrukce pralesů, Váš hlas je stále neuvěřitelně mocný. Dnes totiž firma Colgate-Palmolive, jedna z největších společností vyrábějících produkty osobní péče na světě, slíbila, že své výrobky osvobodí od ničení deštných pralesů.


Nová politika společnosti Colgate je velice podrobná. Překračuje slabé zásady trvalé udržitelnosti, na které P&G neustále spoléhá. Politika Colgate zmiňuje kriticky důležité body, jako jsou biodiverzita, zásoby uhlíku a půda. Klade důraz na důležitost zapojení místních komunit a na mapování palmového oleje, který firma odebírá, až na úroveň konkrétní plantáže.

Společnost také požaduje po svých dodavatelích, aby se těmito principy řídili při veškerých operacích. Colgate jasně uvádí, že pokud tento požadavek dodavatelé splňovat nebudou, zruší s nimi veškeré smlouvy. Jedinou slabou stránkou je skutečnost, že firma si pro zavedení této politiky stanovila neambiciózní časový závazek, tj. do roku 2020 – a toto je bod, na jehož nápravu budeme nadále vyvíjet tlak. 

Politika P&G je však oproti tomu přinejmenším nejasná:

“P&G se zavázal k trvale udržitelnému čerpání palmového oleje. Do roku 2015 chceme nakupovat a používat pouze takový palmový olej, který bude prokazatelně pocházet ze zodpovědných a udržitelných zdrojů.“

Tvrzení P&G pokračuje: „Vyzýváme dodavatele, aby přijali Principy a Kritéria RSPO pro udržitelnou produkci palmového oleje. “

Kampaniér Greenpeace Wirendro Sumargo drží transparent na ploše budoucí palmové plantáže
Kampaňér Greenpeace Wirendro Sumargo drží transparent na ploše budoucí palmové plantáže vlastněné PT Multi Persada Gatramegah (PT MPG), dceřinou firmou společnosti Musim Mas, dodavatele palmového oleje pro Procter & Gamble v Centrálním Kalimantanu, Indonésie.

P&G by si v podstatě přál nepřispívat k odlesňování a možná v budoucnosti skutečně bude moci říci, že nepřispívá… Způsobem, se kterým se společnost očividně spokojuje, to však nebude možné.

Díky firmě Colgate, která se nyní připojuje k mnoha společnostem zavazujícím se k nulovému odlesňování –jako například Nestlé, L'Oréal, Mars, Ferrero a Unilever – se P&G zdá být ještě více osamocený.

P&G se nemá na co vymlouvat.

Nemůže se neustále schovávat za nejasná oznámení podporující dobrovolné sdružení (RSPO), které prokazatelně nepřináší spolehlivé pozitivní výsledky. Zapojte se a řekněte P&G, aby následoval Colgate!

Joao Talocchi je pralesní kampaňér v Greenpeace USA