Dnes jsme psali historii na poli ochrany indonéských rašelinišť. Právě jsem se vrátil z monitorovací výpravy jako doprovod nového indonéského prezidenta Jokowiho do zdevastovaných rašelinných lesů na Sumatře, kde byl prezident svědkem probíhající destrukce rašelinišť a pralesů a přijal rozhodné kroky k jejímu zastavení. S vaší podporou jsme právě udělali obrovský krok vpřed v bitvě za ochranu pralesů a klimatu.  

 

Prezident Jokowi učinil svou návštěvu, aby podpořil Abdula Manana, vesničana ze Sungai Tohor, malé komunity v požáry sužované provincii Riau. Manan zaslal prezidentovi petici, kde ho prosí, aby se přijel na vlastní oči přesvědčit o katastrofálním dopadu několik desetiletí trvajícího rozvoje produkce papíru a palmového oleje na pralesy a rašeliniště v této provincii.

Bylo ihned jasné, že prezident Jokowi tuto prosbu vzal skutečně vážně. Když byl jeho první plánovaný let helikoptérou do Mananovy vesnice kvůli špatnému počasí přerušen, odmítl prezident pozvání k promluvě na konferenci jedné palmové společnosti, aby mohl zůstat o den déle v Riau a vyčkat, až se zlepší počasí. Svými slovy a činy prezident ukázal svůj závazek vůči nové formě vlády. „Musíme nekompromisně zakročit proti těmto společnostem, konec shovívavosti. Proč bychom měli nechat byznys vydělávat na našich přírodních zdrojích a mlčet?“ řekl poté, co byl jeho první let předčasně navrácen zpět.

  Dnes ráno jsme dostali zelenou a vzlétli jsme. Náš „vyhlídkový“ let zahrnoval ekosystém rašelinišť na poloostrově Kampar a ostrově Padang, kde jsme na vlastní oči viděli důkazy současného kácení a odvodňování společností APRIL. APRIL je jediným papírenským hráčem nadále zapojeným do aktivní destrukce místních pralesů a rašelinišť, což je hlavní důvod masivních požárů, které každoročně zamořují tento region, narušují životy milionů lidí, ohrožují divokou přírodu a stabilitu globálního klimatu.

 

Když jsme dorazili na provizorní helipad v Sungai Tohor, celá vesnice se vydala prezidentovi vstříc. Stál jsem v davu s místními obyvateli, když si prezident Jokowi vyhrnul rukávy, vyzul si boty a ponožky a vkročil do vody v odvodňovacím kanálu. Vzal prkno a zarazil ho do dna kanálu, čímž utěsnil vesničany vybudovanou hráz. Přitom pronesl, že nechce vidět naše národní lesy zmizet kvůli plantážím akácie a olejných palem. „Rašeliniště nesmí být podceňována a je nutné je chránit, protože představují speciální ekosystém. Chráněna navíc musí být nejen hluboká rašeliniště, ale veškeré rašelinné oblasti,“ dodal. 

Časy se mění, a to k lepšímu! Aktivisté Greenpeace společně s místní komunitou začali zde v Riau stavět první přehrady, které měly zamezit ničení kriticky důležitých rašelinišť, v letech 2007 a 2009. Poté jsme byli za naše aktivity konfrontováni policií. Tehdy by naši aktivisté nejspíš jen těžko uvěřili tomu, že pouze o pár let později bude samotný indonéský prezident podnikat stejné akce a slibovat rozsáhlé změny.

 A změny jsou zajisté kriticky důležité, pokud mají být rašeliniště v Riau obnovena a trvale chráněna. Budou muset zahrnovat a) posílení a rozšíření moratoria i na nová povolení k využívání primárních pralesů a rašelinišť a b) revizi plantážnických, lesnických a hornických pronájmů pozemků jako součást přístupu národní „One Map“ (Jedna mapa). Jokowi dnes naznačil, že bude o tyto reformy usilovat, ale je potřeba, abychom i nadále vedli kampaň a společný dialog s prezidentem. Musí vědět, že toto je skutečně to, co lidé chtějí. Spoléháme se v tomto na vaši podporu.

Dnešní poslední vítané překvapení přišlo od prezidentem nově jmenované ministryně životního prostředí a lesnictví, která nás doprovázela do Sungai Tohor. Siti Nurbaya oznámila, že zruší povolení k provozování plantáže přiléhající k Mananově vesnici, proti níž místní vesničané již roky protestují, a že místní komunitě vrátí půdu ve formě vesnicí společně obhospodařovaného lesa.  Dnešek byl dnem oslav nejen pro vesnici Sungai Tohor, ale pro všechny, kteří jsou součástí komunity Greenpeace.

Ale jedna věc je nyní jistá. Producenti palmového oleje a papíru ničící nádherné indonéské pralesy, společně se svými mocnými spojenci, nepřijmou tento odvážný krok nového prezidenta s nadšením a se založenýma rukama. Musíme stát po prezidentově boku, aby mohl pokračovat ve svých činech pro dobro všech. 

Longgena Ginting je ředitelem Greenpeace Indonésie.