Kdo je tento blogger?

Jana Pravdová

V Greenpeace pracuje jako koordinátorka zapojování veřejnosti.

Jednou ze základních podmínek jak dosáhnout udržitelné a šetrné budoucnosti je síla lidí, kteří se zajímají o to, co se kolem nich děje a chtějí to zlepšit. Chceme zapojovat lidi do všeho o co usilujeme a dát jim prostor a podporu, aby byli aktivní a zapojili se do hnutí. Moje práce proto spočívá v koordinaci zapojování lidí různými formami i spolupráci Greenpeace s občanským sektorem.

Více informací o blogerovi

1 - 5 z 15 výsledky.