Delfíni plavající s Rainbow Warriorem v Cookově průlivu, Nový Zéland

OSN chce více chránit oceány, my budeme při tom.

A je to oficiální! Organizací spojených národů se rozhodla vypracovat dohodu o ochraně mořského života ve volném moři. Není důvod to popírat – díky tomu, že je dohoda oficiálně vyhlášena, je o trochu skutečnější! Minulý pátek Valné shromáždění OSN oficiálně rozhodlo, že vypracuje dohodu o ochraně mořského života za hranicemi národních teritoriálních vod a schválí tak průlomový výsledek pracovní skupiny OSN z ledna.

Od března příštího roku se začnou státy potýkat s novou smlouvou o volném moři. Očekávají se urputné debaty a kontroverze. Některé státy si uvědomují, že tato odvážná řešení jsou nezbytná, abychom zachránili oceány, ale další udělají vše, co bude v jejich silách, aby tato řešení pozdržely a oslabily jejich vliv.

Greenpeace a miliony Obránců oceánů po celém světě budou žádat, aby dohoda o ochraně mořského života ve volném moři obsahovala vznik tolik potřebné celosvětové sítě mořských rezervací – 64 % oceánů totiž patří jak mně, tak vám, zkrátka všem lidem. Tato dohoda by také měla ukládat povinnost, aby pokaždé, než bude v nějaké oblasti dovoleno provozovat lidskou činnost, která by mohla ublížit mořským živočichům nebo poškodit jejich životní prostředí, byla vypracována studie o posouzení vlivu na životní prostředí. Tato dohoda by mohla nastavit pravidla, která budou zajišťovat ochranu a trvale udržitelné využívání cenných zdrojů, které je možné nalézt v hlubinách oceánů v mezinárodních vodách daleko od břehů. Také bude zajišťovat, že výhody plynoucí z těchto zdrojů budou spravedlivě rozděleny mezi rozvíjející se a rozvinuté státy, místo toho, aby je získaly pouze ty národy, které mají peníze a prostředky, aby je ukořistily.

Zkrátka a dobře, jedná se o obrovskou příležitost změnit současný systém správy oceánů. Od systému, který se soustředí na využívání (přičemž pravidla rybolovu, navigace, těžby nerostů i ropy byla stanovena už před celými desetiletími) k systému, který zaručuje ochranu a trvale udržitelné využití křehkého mořského života i pro následující generace.

Pod mořskou hladinou se skrývají úchvatné podmořské hory, údolí a hydrotermální vývěry  a choulostivé korálové ekosystémy, které hrají klíčovou roli v tom, aby naše oceány zůstaly funkční a živé. Naleznete zde trdliště, místa, kde se schovává potěr nebo kde hledájí potravu četná, zvláštní a úžasná stvoření, která naléhavě potřebují ochranu. Ustavení mořských rezervací a obnovení zdraví oceánů je nezbytné pro náš budoucí blahobyt, pro vyvážené klima i pro zajištění potravy.

V následujících letech nás čeká HODNĚ tvrdé práce, abychom se ujistili, že se vlády usnesou na účinné dohodě. Takové, která bude ochraňovat oceány v samotném jejich srdci a nebude jen pokračovat v současné tradici ničení a spotřebovávání zdrojů. Ani mezitím však nemáme času nazbyt, oceány potřebují chránit HNED. Spolu s hlasy milionů Obránců oceánů z celého světa jsme schopní mocným lidem na celé planetě říkat pravdu. Zatímco někteří z nás tráví nekonečné dny na politických jednáních a snaží se přimět vlády, aby udělaly správnou věc, my ostatní spolu s vedoucími kampaní a aktivisty z celého světa přinášíme svědectví a zastavujeme ničení oceánů všude tam, kde k němu dochází. Také vedeme kampaně proti společnostem, abychom zastavili proud peněz, který se vlévá do nelegálního a neregulovaného rybolovu. Od důrazné akce na ochranu Severního moře v Nizozemí až po odhalování škodlivého rybolovu v Západní Africe čínskými společnostmi a vedení kampaně za zastavení prodeje tuňáků získaných trvale neudržitelným způsobem, Greenpeace pokračuje ve své snaze za záchranu živých oceánů.

Náš obrovský dík míří k vám všem Obráncům oceánů – společně můžeme přinést změnu, která je potřebná k záchraně oceánů!

Sofia Tsenikli pracuje jako politická poradkyně pro oceány v Greenpeace International