Dva roky aktivní kampaně, skoro 700 000 zapojených lidí z celého světa a je to tady. Společně jsme přiměli největší “tuňákovou” firmu, aby se chovala odpovědně a přestala používat destruktivní rybolovné metody.

Gigantická společnost Thai Union, která vlastní značky jako John West, Chicken of the Sea, Petit Navier, Mareblu nebo Sealect, se zavázala k řadě změn, které omezí ničivé praktiky lovu, podpoří trvale udržitelný způsob lovu a ochrání zaměstnance a zlepší jejich pracovní podmínky. Pozitivní dopady těchto opatření by měly inspirovat i další rybářské společnosti. Je to signál pro celé odvětví, že férové pracovní podmínky a udržitelný lov, se stávají normou.

 

:. Dobrovolníci organizace Greenpeace označili v prodejnách Tesca výrobky značky John West nálepkou, která hlásí: “Není to jen tuňák".

Jak k tomu došlo?

Thai union vyrobí každou pátou prodanou plechovku tuňáka na světě. Tuňákový průmysl je v hledáčku Greenpeace řadu let- naším cílem je posunout celé odvětví průmyslové rybolovu směrem k udržitelnosti, šetrným rybolovným metodám a férovým podmínkám pro zaměstnance. Už jsou to skoro dva roky, co jsme zahájili celosvětovou kampaň, která vybízela společnost Thai Union, aby svůj byznys očistila od destruktivních rybářských praktik, decimace rybích pupulací a děsivních pracovních podmínek. Bok po boku s našimi partnery, odbory, ochranáři a podporovateli jsme se snažili dotlačit společnost k podpoře lepší budoucnosti pro oceány, rybáře i přímořské komunity závislé na plodech moře.

Na palubě lodí, v supermarketech, na odborných konferencích či přímo na ředitelství Thai Union, tam všude byl slyšet hlas desítek tisíc lidí, abychom společně požadovali udržitelné a zodpovědné chování firmy Thai Union. Společně jsme se tlačili na zákazníky Thai Union, aby ve svých obchodech nabízeli šetrnější produkty, a tak dali jasně najevo, že stojí na straně ochrany oceánů a férových pracovních podmínek.

:. Aktivisté Greenpeace přinesli petici podepsanou 680 000 lidmi a vyzvali společnost Thai Union, aby vyráběla a prodávala produkty jen z trvale udržitelných lovů.

Co se tedy ve společnosti Thai Union změnilo?

Díky rychle rostoucímu tlaku začne společnost s následujícími změnami:

  • Omezí používání “magnetů na ryby” FAD (fish aggregating devices) a do roku 2020 ho nahradí šetrnějšími praktikami. FAD jsou plující předměty, které rybáři umisťují na hladinu, čekají, až se kolem nich shromáždí ryby a následně obřími sítěmi vyloví vše - včetně nechtěných úlovků - žraloků, želv či mláďat tuňáka.
  • Do roku 2020 změní dnes převládající techniku lovu - dlouhé lovné šňůry za dnes nejštrnější způsoby - lov na udici či trolling. Změna techniky bude provedena tam, kde je třeba zamezit nechtěným vedlejším úlovkům. Právě při lovu na dlouhé lovné šňůry zbytečně hynou mořští ptáci, želvy či žraloci.
  • Rozšíří své aktuální moratorium na překládku ryb na volném moři, které se bude vztahovat na celý dodavatelský řetězec. Povolena bude pouze v případě, že dodavatelé dodrží všechny striktní podmínky. Překládky ryb na otevřeném moři umožňují lodím protáhnout rybolov o několik měsíců nebo i let a tím usnadňují ilegální rybolov.
  • Zajistí přítomnost nezávislých pozorovatelů na všech lodích lovících s dlouhými lovnými šňůrami, aby kontrolovali a případně i informovali o potenciálním porušování pracovník podmínek.
  • Vypracuje ucelený provozní kodex chování pro všechny lodě napříč svým dodavatelským řetězcem, aby bylo zajištěno, férové a humání zacházení se všemi pracovníky Tento Kodex by měl vstoupit v platnost v lednu roku 2018.
  • Již příští rok by měl být proveden nezávislý audit, který zhodnotí posun v jednotlivých závazcích. Mezitím to budeme všichni sledovat a očekávat pozitivní výsledky.

 

:. Greenpeace odstraňuje jeden FAD v Indickém oceánu 

Vyzývání dalších významných kupců tuňáka

Společnost Thai Union nesmí ve svém počínání zůstat osamocena. Lodě lovící pro Thai Union budou muset nejen plně spolupracovat, aby byly závazky naplněny, ale zároveň všichni největší dodavatelé, obchodníci a prodejci tuňáků musí pochopit, že stávající situace je neudržitelná. Podporování udržitelnějších a společensky zodpovědnějších rybářů, především těch drobnějších, je základem odpovědné politiky zdrojování tuňáků. Zákazníci by si přeci neměli vybírat mezi tím, co je špatné a tím, co je lepší, vše by mělo být uloveno udržitelně. Závazky společnosti Thai Union nejsou jediným způsobem, jak přeměnit rybolovný průmysl k lepšímu. Dobrou zprávou je, že stále více lidí nesouhlasí s praktikami průmyslových rybářských flotil, které drancují naše moře a oceány a dávají to hlasitě najevo. Bez těchto lidí, bez Vás, bychom Thai Union nezměnili.

Sarah King je hlavním oceánským stratégem v Greenpeace Kanada. Za překlad děkujeme Nicole Bartošové.

Chcete také pomoci s ochranou oceánů a usilovat o lepší rybářské podmínky pro lov tuňáků?

Greenpeace doporučuje jíst především lokálně vyprodukované býložravé druhy ryb a omezit spotřebu mořských masožravých druhů. Pokud si však tyto ryby nebo mořské plody nedokážete odpustit, vybírejte podle našich průvodců, abyste měli jistotu, že nejíte ryby ohrožené, ze zdecimovaných populací nebo ulovené destruktivní metodou. Tuňáky pro jistotu omezte, nebo nejezte vůbec, nebo si dejte veganského "tuňáka"