Ani jsme pořádně ještě nevstoupili do roku 2016 a Čína se Spojenými státy americkými, největší producenti uhlí na světě, už zahájily rozsáhlé změny s cílem omezit uhlí. Může být rok 2016 rokem, kdy se osvobodíme od tohoto špinavého fosilního paliva?

Konec uhlí?

Po staletí se nemohl svět oprostit od své závislosti. Uhelné elektrárny jsou největším zdrojem CO2 na planetě, který má plně na svědomí lidská ruka. Spalování uhlí má neblahé následky na zdraví člověka, jak až moc dobře vědí lidé trpící smogem v Pekingu.

Ale rok 2016 již má nakročeno k tomu být tím kýženým rokem, kdy začneme opouštět fosilní paliva a posuneme se dále k obnovitelné budoucnosti.

Air Pollution in Beijing. 19 Jan, 2012 © Greenpeace / Yin Kuang

Minulý rok zažil uhelný průmysl dramatický pokles. Propad v globální spotřebě uhlí za první půlrok 2015 se pohyboval mezi 90 až 180 milióny tun - největší zaznamenaný pokles v historii.

Politika se také změnila. Země nejvíce postižené následky klimatických změn jednoznačně promluvili v neprospěch uhlí. Prezident ostrovního státu Kiribati dokonce požadoval světové moratorium ohledně těžby uhlí. Filipíny mezitím odstartovaly první světové lidsko-právní vyšetřování 50 hlavních znečišťovatelů.

Ale asi největším úderem pro uhelný průmysl se odehrál v prosinci, kdy světoví lídři na Pařížské konferenci COP21 podepsali dohodu, která nenechala žádné pochyby o tom, že investice do uhlí je riskantní počínání.

Navíc kdysi uhelní „spojenci“, Čína a Spojené státy se začali osvobozovat od špinavých fosilních paliv. Tady je výčet toho, co udělali jen v posledních pár týdnech.

Black Thunder Coal Mine in USA, owned by Arch Coal. 20 Oct, 2012 © Greenpeace / Tim Aubry

Čína uzavírá tisíce dolů

V posledních dnech roku 2015 Čína oznámila plán na zastavení povolování nových uhelných dolů po dobu tří let a uzavření 1000 dolů jako součást boje proti znečišťování ovzduší.

To je velmi udivující krok, vezmeme-li v potaz, že ještě před dvěma lety odborníci předpovídali, že Čína bude spalovat o víc než miliardu tun více uhlí v roce 2020. Namísto toho má čínská spotřeba uhlí sestupnou tendenci již po více než dva roky. Před pařížským summitem Čína navíc oznámila její záměr dosáhnout vrcholu produkce CO2 nejpozději do roku 2030. Peking navíc nedávno oznámil zákaz spalování uhlí v šesti svých oblastech jako součást jejich boje se znečištěním ovzduší.

Tyto drastické změny vysílají do světa jasný signál, že čínská vláda myslí vážně své kroky proti zhoršující se kvalitě ovzduší ve velkých městech, stejně tak jako proti nedostatku vody a ekologické degradaci v zranitelných krajinných oblastech.

Je to nutný krok, aby se Čína vyléčila ze své závislosti na uhlí.

Zákazy a bankroty uhlí ve Spojených státech

President Obama přislíbil, že bude společnostem těžícím uhlí a plyn účtovat více za povolení těžit na státních pozemcích. A nedávno své slovo dodržel.

Americký výbor pro interní záležitosti - Obamův úřad zodpovědný za státní pozemky - oznámil, že prověří program, který umožňuje uhelným společnostem levně těžit na veřejné půdě a že vezme v potaz vliv na změnu klimatu. Navíc budou v průběhu několikaletého prověřovacího procesu pozastaveno vydávání federálních povolenek k těžbě.

Toto je ohromné vítězství pro klima, vezmeme-li v potaz, že 40 procent amerického uhlí bylo vytěženo na státních pozemcích. Tento zákaz ponechá miliardy tun uhlí v zemi.

Nyní musíme urychlit přechod od špinavé energie. Místo dotování minulosti bychom měli investovat do budoucnosti. Prezident Obama

Tyto novinky přišly pouze pár dní po tom, co Arch Coal, druhá největší těžařská společnost ve Spojených Státech vyhlásila bankrot. (Během posledních několika let téměř 50 uhelných společností podlehlo bankrotu).

Arch Coal je ukázkovým příkladem překrouceného uhelného průmyslu v USA. Společnost se snažil narušit environmentální a zdravotní ochranu a podvádět své zaměstnance, zatímco ohřívala klima a narušovala komplexní ekosystémy po celých Spojených státech. I když se její profit rok od roku snižoval, výplaty ředitele společnosti se téměř zdvojnásobily.

Její krach – ještě než se rozjely Obamovy reformy – je dalším důkazem, že uhlí je ve Spojených státech na kolenou.

Ale je toho více. Poslední úder do zubů americkému uhelnému průmyslu přišel ze státu New York, kde guvernér Cuomo vydal nové prohlášení o odchodu od uhelných elektráren spalující uhlí po celém státě do roku 2020.

New York končí s uhlím

2016... a dál

Zatímco jsme zaznamenali úžasný pokrok v omezování moci a velikosti uhelného průmyslu, přechod k čisté obnovitelné energii nemůže přijít tak rychle, jak by to pro klima bylo optimální.

Naštěstí, nové výzvy pro uhelné společnosti nepřestávají přicházet a cena obnovitelné energie se na celém světě stále snižuje.

První týdny roku 2016 ukázaly, že uhlí pokračuje – a možná i zrychluje - na své cestě do úpadku. Konec uhlí se blíží, stejně jako se blíží úsvit obnovitelné energie.

Kelly Mitchell je ředitelkou klimatické kampaně v Greenpeace USA.