Mapka zobrazující všech 39 028 meteorologických stanic, jejichž data byla použita ve studii BEST. Černě jsou znázorněny venkovské oblasti a modře městské.

Údaje vědců hovoří jasně. Měření teploty na různých místech Země ukazují, že se naše planeta otepluje.

Klima-skeptici přicházejí ale s řadou námitek, kterými se snaží tento fakt zpochybnit. A mnohé z nich jsou legitimní. Teplotní průměry vycházejí z porovnávání teplot za posledních zhruba 150 let, naměřených za různých podmínek, jinými teploměry, přičemž hodnoty mohou být ovlivněné teplem sálajícím z měst a dalšími vlivy.

Právě zpracovaná nezávislá studie se zřetelně a pečlivě vyjadřuje k opodstatněným obavám skeptiků. Během jejího zpracování použili vědci novou metodu analýzy dat, která bere tyto námitky v potaz.

Klimaskeptici věřili, že se tak ukáže, že k nárůstu globální teploty nedochází a že nejsou k dispozici dostatečné důkazy, které by změny světového klimatu potvrzovaly. A to i přesto, že jsou jeho důsledky již všeobecně pozorovatelné – tání ledovců, stoupající hladiny moří a oceánů, migrace biologických druhů.

Výsledky této nové studie ovšem jen potvrzují to, na čem se již desítky let shoduje většina klimatologů - naše planeta se velmi rychle otepluje.

Skupina vědců Berkeley Earth Surface Temperature (BEST), která studii zpracovala, dospěla ke stejným závěrům jako již dříve NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) nebo Climate Research Unit of University of East Anglia ve Velké Británii, jejichž nálezy předtím klima-skeptici zpochybňovali.

Berkley Earth Project zpracoval přes miliardu teplotních čtení zachycených od roku 1800 a dospěl k závěru, že se celosvětová průměrná teplota od poloviny padesátých let minulého století zvedla o téměř 1OC.

Vedoucí projektu Richard Muller chtěl uklidnit vášnivé debaty o (ne)věrohodnosti teplotních měření, a proto se rozhodl zpracovat tuto nezávislou a transparentní analýzu.

Věří, že její nálezy pomohou přesvědčit i zarputilé klima-skeptiky.

Video: Berkeley Earth