Apple udělal další krok v cestě za 100% obnovitelnou energií

Přinášíme další dobré zprávy o revoluci čisté energie, která se šíří jako lavina mezi největšími technickými společnostmi světa: Apple dnes vydal zprávu, která představuje skutečný pokrok v jeho snaze pohánět iCloud místo uhlí obnovitelnou energií.

Apple rychlým tempem rozšiřuje svá zařízení, ve kterých se ukládá vaše hudba, fotografie a videa. Tyto budovy, nazvané datová centra, spotřebovávají obrovské množství elektrické energie. Kvůli tlaku ze strany stovek tisíc příznivců Greenpeace a zákazníků Apple se minulý rok společnost zavázala, že 100 % energie těmto datovým centrům bude dodáváno z obnovitelných zdrojů. Greenpeace vydali v červenci 2012 zprávu mapující cestu, po níž by se měl Apple vydat, aby naplnil své ambiciózní cíle.

Nyní vydal Apple zprávu, která odhalila některé nové detaily ohledně skutečného pokroku v řešení požadavků, které jsme tehdy předložili:

  • Apple zvýšil objem obnovitelné energie generované ze solárních panelů a palivových článků ve svých datových centrech v Severní Karolíně. Apple nyní hlásí procentuální nárůst podílu obnovitelné energie z 35 % na 75 % v průběhu posledních tří let.

  • Apple odhalil další detaily ohledně své energetické strategie a principů vedoucích k tomu, že jeho obnovitelná energie by měla v rozvodných sítích nahradit tu vyráběnou z uhlí

  • Pravděpodobně to nejdůležitější je, že Apple odhalil podstatně více informací ohledně toho, jak přesně získává obnovitelnou energii, což umožňuje zákazníkům uvěřit, že ambice společnosti odpovídají jejich skutečnému počínání.

Datové centrum firmy Apple v Severní Karolíně © Jason Miczek / Greenpeace

Apple má samozřejmě před sebou ještě stále plno práce. Neustále musí řešit velké překážky stojící v cestě k naplnění svého závazku na 100 % „čisté“ energie v Severní Karolíně, které pocházejí především od společnosti Duke Energy, jež úmyslně blokuje vstup větrné a sluneční energie do rozvodných sítí. 

V Severní Karolíně nemá Apple jinou možnost než nakupovat elektřinu od společnosti Duke Energy, která ji vyrábí primárně ze „špinavých“ zdrojů způsobujících globální oteplování, jako například spalování uhlí, plynu nebo nebezpečné jaderné elektrárny. Duke Energy zatím v tomto směru neprojevila žádné náznaky změn. Organizace s touto společností spojené, jako například Americká legislativní burzovní rada (ALEC), se snaží změnit legislativu, a tím ještě víc ztížit nákup „čisté“ energie v této oblasti pro pokrokově smýšlející společnosti jako je například Apple.  

Za účelem odstranění těchto překážek v Severní Karolíně začal Apple spolupracovat s firmou Google a na tomto úseku přijal výzvu k vytvoření sdružení mezi IT společnostmi na pomoc „ozelenění“ rozvodné sítě. Spolupráce společností Apple, Google a Facebook v Severní Karolíně by měla vést k přesvědčování Duke Energy a státních představitelů, aby pomáhali zavádět více obnovitelné energie.   

Budeme i nadále naléhat na Apple, aby pokračoval ve své snaze, stejně tak budeme vyvíjet tlak na ostatní technologicky váhavější společnosti, jako jsou Amazon a Microsoft, aby následovali dobrý příklad využívání obnovitelné energie, nastavený např. firmami Google, Facebook, Salesforce - a čím dál více i firmou Apple.

Autor blogu David Pomerantz je vedoucí mediálního oddělení v kampani Greenpeace za přechod technologických společností  k čisté energii.