Minulý týden se v Poslanecké sněmovně projednával nový zákon o ochraně ovzduší a byla to chvílemi trochu komedie. Nebo spíš tragikomedie. Z hlasování bohužel vyplynulo, že velké uhelné elektrárny budou moci i nadále žádat o časově neomezené výjimky, aby mohly i v budoucnu znečišťovat ovzduší ve stejné míře jako dosud. Jednu z hlavních rolí v projevech poslanců přitom trochu nečekaně sehrály i ekologické nevládky, které se uhelné energetice dlouhodobě věnují - Greenpeace a Hnutí DUHA.

Díky severočeskému poslanci Janu Schillerovi z ANO jsme se například dozvěděli, že “nám tady diktuje Greenpeace a diktuje nám tady Hnutí Duha prostřednictvím paní předsedkyně (...), za každým jejím vyjádřením stojí nějaký aktivista z těchto kruhů".

I nás vždy potěší, když nás někdo líčí jako téměř všemocné organizace, před kterými má cenu se mít na pozoru. Věříme ale, že předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová, na níž mířil ten jedovatý výpad,  je schopná se vyjadřovat i sama bez nás, koneckonců má vystudováno vícero vysokoškolských oborů.

Schillerova stranická kolegyně Eva Fialová jízlivě prohlásila, že pevně doufá, že hlavním zájmem “aktivistických společností” Hnutí DUHA a Greenpeace pro prosazování omezení výjimek pro uhelné elektrárny je skutečně zájem o zlepšení stavu ovzduší v České republice a zdraví obyvatel. Rádi bychom tímto paní poslankyni ubezpečili, že žádnou jinou postranní motivaci skutečně nemáme. Za žádné průmyslové lobbisty nekopeme. Jen doufáme, že paní Fialová může s klidným srdcem prohlásit to samé.

Zajímavou show předvedla i poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová, která se v několika výstupech posmívala Pirátům, že chtějí snižovat znečištění ovzduší. Nazvala to “ekologickým novým budováním”, zřejmě aby to odlišila od toho starého a správného budování - toho komunistického a uhelného, které dodnes zanechává v lidech i v krajině na severu Čech šrámy.

Ostatně, jak si komunisté představují ochranu ovzduší a krajiny si lidé v severních Čechách velmi názorně vyzkoušeli v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Jen přejet přes sever Čech byl zážitek, protože kvůli tekutému žlutému smogu nebylo v některé dny vidět na krok. Ale zase všechno zlé je k něčemu dobré - díky nesmírnému znečištění, beznaději a bezútěšnosti vznikly právě na severu Čech první punkové kapely, protože místní mládež dobře věděla, že NO FUTURE pro ni není jenom heslo, ale dobře známá realita. A i proto se na severu Čech odehrály první demonstrace lidí nespokojených se společností, v níž žijí, které přerostly v Sametovou revoluci a v konečném důsledku i k odsíření uhelných elektráren v 90. letech.

Další zlepšování ovzduší si ale podle Aulické Jírovcové dovolit nemůžeme, kdo by to zaplatil? Podle nás by to měly být energetické společnosti, které patří na českém trhu k nejbohatším a mají na to peníze. Ale Aulická má jasno - zase to zaplatí občani! Takže smůla.

To poslanec Schiller byl více otevřený k diskuzi o transformaci energetiky. “Máte alternativu místo uhlí? Přijďte s ní a budeme spalovat něco jiného,” zahlásil ve Sněmovně. Bohužel jeho vize není příliš proveditelná, protože není moc rozumné házet do kotlů uhelných elektráren solární panely či tepelná čerpadla. A i u biomasy, která se pálit dá, je taková myšlenka zcestná - biomasa patří do domácích kotlů či tepláren, ale je příliš vzácná a máme jí příliš málo na to, abychom s ní krmili například obří kotle elektrárny Počerady a s velkými ztrátami vyráběli elektřinu na vývoz.

Poslance a “ekologického experta” Jana Zahradníka z ODS a jeho vystoupení asi nemá smysl komentovat vůbec. V jeho vystoupení byl slyšet hlavně jeho permanentní smutek nad tím, že se mu přes veškerou snahu nepodařilo - kvůli odporu lidí, vědců a ekologických organizací - prosadit v minulém roce likvidaci národních parků, a proto potřebuje škodit lidem i v ovzduší. Z diskuzí v Parlamentu tak i po minulém týdnu vyplývá, že se nějaké většinové shody na progresivních systémových změnách na poli energetiky alespoň v blízké době nedočkáme. O to více se musíme snažit my a zapojovat i veřejnost, která má povětšinou jasno v tom, že špinavá fosilní paliva patří minulosti a nejlepším pokračování energetického příběhu jsou moderní, čisté a domácí obnovitelné zdroje, které patří nám, lidem a ne velkým energetickým společnostem.

Psáno pro web A2larm.cz