Hnědouhlený povrchový důl ČSA v severních ČecháchMinisterský návrh na zavedení uhlíkové daně, což je prakticky spotřební daň na některá fosilní paliva, nejvíce na uhlí, byl od začátku nešťastný. O ekologii vůbec nešlo, spíš o naplnění státní pokladny. Greenpeace je rozhodně znepokojeno tím, že ministr financí chtěl zneužít uhlíkovou daň k tomu, aby z jejího výnosu zalepil díru ve státním rozpočtu.

Uhlíková daň má svůj smysl a také výsledky, jak ukazují zkušenosti z mnoha zemí západní Evropy. Její zavedení však musí být součástí komplexního plánu pro celé hospodářství, aby se náklady spravedlivě rozdělily a nadměrně nezatěžovaly obyvatele. Greenpeace by ji tedy vřele uvítalo v případě, že by byla v souladu se zásadami ekologické daňové reformy, tedy že když se někde vezme, mělo by se někde zase vrátit. To znamená, že zdanění špinavého fosilního paliva by bylo kompenzováno snížením daňového zatížení obyčejných lidí v jiné oblasti. Třeba snížením plateb za sociální pojištění zaměstnancům a podnikatelům nebo také menším zdaněním ekologicky etrných paliv.

Topení uhlím je na ústupu. Podle nově zveřejněných výsledků celonárodního sčítání klesl počet domácností topících uhlím za posledních deset leto čtyřicet procent.

Zbylých tři sta padesát tisíc domácností s ním bude muset dříve či později také skončit. Uhlí pomalu dochází a navíc je to palivo, které nejvíce znečišťuje ovzduší a zvyšuje koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Kvůli jeho těžbě se navíc vyhánějí lidé z domovů, ničí se krajina a celkové negativní dopady na životní prostředí a zdraví se dají vyčíslit v desítkách miliard korun.

Pokud se naši politici nakonec přece jen pro uhlíkovou daň rozhodnou, měli by její zavedení podpořit dalšími opatřeními, která pomohou firmám, obcím a domácnostem se s budoucími změnami vyrovnat, usnadnit lidem přechod na ekologické vytápění a také zmírní sociální dopady takovéto daně. V případě nejchudších může stát také zvážit možnost přímých sociálních kompenzací.

Výnosy z uhlíkové daně, z prodaných emisních povolenek či z dividend Českých energetických závodů by měl stát využít cíleně. Například na financování dalších programů typu Zelená úsporám, jako jsou příspěvky na výměnu kotlů, zaplacení části nákladů na důkladné zateplení domů nebo třeba instalaci solárního vytápění. Tyto programy pomohou s přechodem na ekologičtější topení a ušetří domácnostem tisíce korun. Energetické poradenství zdarma může pomocí nenákladných izolačních opatření či chytré regulace tepla často ušetřit účty za energie.

Takový přístup však v naší zemi chybí. Na jedné straně vláda rozdala ČEZu povolenky na emise oxidu uhličitého v hodnotě desítek miliard korun zadarmo, na druhé straně by chtěla obyčejným lidem daň za topení fosilními palivy naúčtovat v plné výši.

Komentář vyšel dne 24. února 2012 v Deníku.