Durban

Klimatická jednání v jihoafrickém Durbanu vstoupila do své druhé poloviny. Veřejnost i zástupci mnoha nevládních organizací se spojili a vyšli do ulic města, aby apelovali na světové lídry, kteří se účastní COP 17 (17. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu).

Požadují, aby politici urychleně přijali dohodu, která by pomohla odvrátit katastrofální důsledky změn klimatu. K této výzvě se připojuje i Greenpeace.

Světové emise skleníkových plynů neustále rostou. Aby došlo k udržení teplotního nárůstu pod nebezpečnou hranicí 2 °C, je zapotřebí je razantně snížit, a to celosvětově o 50 %, v průmyslových zemích o 80-95 % do roku 2050. Kulminovat by měly již v roce 2015. Není tedy času nazbyt. Musí urychleně dojít k přijetí globální závazné dohody, která povede k takovému cíli.

“Nejedná se o společenskou přehlídku nových šatů. Po týdnu plném bojovnosti, hašteření a úskočnosti je zapotřebí přistoupit k přijetí závazné dohody o budoucnosti naší planety. Ti, které nezajímá záchrana životů, ekonomik ani životního prostředí, jako například Spojené státy americké, musí ustoupit a nechat rozhodnout jiné, kteří mají politickou vůli se pohnout z mrtvého bodu,” prohlásil Kumi Naidoo, výkonný ředitel Greenpeace International.

Video z protestů během konání konference

Do konce tohoto týdne se účastníci musí dohodnout na následujícím:

  • zajistit, aby světové emise skleníkových plynů kulminovaly v roce 2015,
  • zajistit pokračování Kjótského protokolu a dát mandát k přijetí účinných a legálně závazných opatření ke snížení emisí skleníkových plynů,
  • zajistit finanční prostředky pro boj se změnami klimatu,
  • přijmout rámcovou dohodu vedoucí k ochraně (pra)lesů v rozvojových zemích,
  • zajistit celosvětovou spolupráci v oblasti technologií, energetiky a jejich financování,
  • zajistit transparentnost při posuzování a hodnocení závazků a přijatých kroků jednotlivých zemí.

U příležitosti klimatických jednání připravilo Greenpeace analýzu ‘Who’s holding us back – How carbon-intensive industry is preventing effective climate legislation, která odhaluje, kdo skutečně tahá za provázky při klimatických vyjednáváních a jak společnosti nejvíce odpovědné za změnu klimatu lobbují proti jakýmkoliv opatřením ke snížení emisí skleníkových plynů. Tucet těch největších špinavých hříšníků zveřejnilo Greenpeace ve svém reportu Dirty Dozen.

Greenpeace apeluje na světové lídry, aby jednali na základě toho, co je dobré pro lidi, nikoliv znečišťovatele.