Guvernér státu New York prosazuje zelenou energetickou transformaci. Klimatickou spravedlnost zde totiž nechtějí až příští pondělí, ale už dnes. Tradiční producenti špinavé energie se váhavě řadí do fronty. Okolo ovšem už krouží mladí draví podnikatelé a inovátorské firmy, rozhodnuté stát se součástí generace, která konečně vyřeší změnu klimatu.  Plamen energetické revoluce ve státě New York je zažehnut.

Solární boom a zelená ekonomika je v USA spojena především s Kalifornií, ale v poslední době ji může konkurovat a předhonit stát New York, vedený guvernérem Andrewem Cuomem. Jeho ambiciózní plány na boj se změnou klimatu skrze transformace energetiky mají své kořeny v tragédii, která New York potkala v roce 2012.

 

:. V rámci celosvětové akce Break Free lidé požadovali odklon od fosilních paliv.

Hurikán Sandy tam tehdy udeřil velmi tvrdě. Dopady katastrofy byly podle vědců ještě horší kvůli zvyšování hladiny oceánů v důsledku změny klimatu, za kterou je spoluodpovědný i člověk. Andrew Cuomo posléze objížděl trosky stoletých domů, ze kterých zůstaly jen třísky a začal prosazovat klimatickou politiku odpovědnou k příštím generacím.

Bez zbytečných fanfár začal s procesem modernizace energetických společností. Snaží se především využít tržních sil, aby změnil způsob výroba, ale i přenosu a spotřeby energie. Plán s názvem Reforming the Energy Vision, tedy reformovat energetickou vizi, zní jako sen nějaké hippie komunity.

Přesto se v New Yorku stává díky guvernérovi Cuomimu realitou, který skutečně není žádný hippík. Naopak je považován za jednoho z nejvíce pro-byznysově orientovaných politiků demokratické strany. Důkazem je, že vedením celého projektu byl pověřen Richard L. Kauffman, bývalý partner v Goldman Sachs.

:. Energie z obnovitelných zdrojů má smysl i ekonomický, soudí odborníci.

I Kaufmann považuje společnosti vyrábějící a distribuující elektřinu za jeden ze sektorů s nejmenším podílem inovací a velkou mírou předsudků v celé zemi. Historicky daný monopol jim zajišťoval jistý příjem, i možnost investovat do dalších elektráren, které pomáhaly naplňovat jejich byznys model - vyrábět a prodávat co nejvíce energie, bez ohledu na emise, zdravotní dopady, plýtvání surovinami či přispění ke změnám klimatu.  

Stát New York se proto už léta snaží vymanit se z tohoto systému tím, že přijímá opatření, která omezují stimuly, kvůli kterým se elektrárenské společnosti snaží prodat více a více energie. Podle Kaufmanna je třeba otevřít trh s elektřinou masivní inovacím. Detaily plánu jsou stále neveřejné, ale některé z návrhů byly představeny a diskutovány s veřejností.

Z nich vyplývá, že New York chce zcela změnit pravidla toho, na čem energetické společnosti vydělávají. Například je chce přimět pomoci snížit průměrnou spotřebu domácností, či snížit špičkovou spotřebu během nejteplejších dnů - a umožnit jim získat peníze za naplnění či dokonce překročení těchto cílů.

 

:. Nové generace solárních panelů produkují více elektřiny.

Klíčem systému je motivovat velké energetické společnosti profitem ze spolupráce s menšími společnostmi, které přinášejí inovace do oboru, například s těmi, které stojí za boomem rozvoje solární energetiky či úsporami domácností v podobě zateplování.

Ve zbytku USA tyto společnosti vnímají velké energetické firmy jako přímé ohrožení svého byznysu a agresivně se vůči nim vymezují, v New Yorku obě strany uzavřely předběžné příměří, v naději toho, že společně ovlivní plán energetické revoluce státu New York k oboustrannému užitku.

Podle Kaufmanna úspěch plánu bude znamenat, že celý energetický systém bude účinnější, spotřebitelé budou platit méně, emise skleníkových plynů poklesnou a energetické společnosti, pokud budou dostatečně kreativní, zvýší své zisky.