Klíčovou roli v transformaci energetiky mohou hrát běžní lidé. Jak ukazují výsledky nové studie nizozemské společnosti CE Delft, do roku 2050 mohou v Evropské unii produkovat až polovinu veškeré elektřiny.

Lokální, nezávislá, demokratická a čistá – to jsou hlavní atributy energie vyrobené lidmi. Evropská unie i čeští politici musí občany podporovat a chránit, a ne jim házet klacky pod nohy.

A jaký je potenciál občanské energetiky u nás? V Česku takto může podle zmíněné studie vyrábět energii do konce roku 2050 každý druhý člověk. Solární panely na střechách, které vlastní majitelé domů, a větrníky v majetku obcí či družstev mohou pokrýt až 33 procent české spotřeby. Znamená to ale odstranit celou řadu překážek, které jim to v současné době neumožňují. A také udržovat konstantní tržní podmínky, které lidem zaručí, že díky vlastní výrobě energie budou šetřit nejen životní prostředí, ale i obsah své peněženky.

Jak by to mohlo v ideálním případě fungovat, ukazuje vývoj v Německu, kde je energetická transformace z velké části právě v rukou lidí a místních komunit, které se sdružují do energetických družstev. To jim umožňuje vyrábět a prodávat vlastní čistou energii a zároveň profitují z přibývajících „zelených“ pracovních míst. Zisky a další výhody zůstávají u lidí a komunit a neodtékají do kasiček tradičních elektrárenských kolosů. Otevření energetiky lidem je klíčem k úspěchu energetické transformace. V Německu je takto vyráběna skoro polovina energie z obnovitelných zdrojů.

Energetická družstva získávají na západě rychle na popularitě. Skupinám lidí, komunitám či celým obcím umožňují na nekomerčním principu postavit a provozovat obnovitelné zdroje energie. Kolébkou energetického družstevnictví je Skandinávie, ale využívají ho i v USA, Austrálii, Německu, Kanadě, Velké Británii a jinde. V Česku zatím žádné podobné družstvo neexistuje, přestože zkušenosti ze zahraničí ukazují, že družstevní model je nejen životaschopný, ale hlavně výhodný.

Lidé prostřednictvím družstva využívají místní zdroje ve svůj prospěch, na rozdíl od soukromého investora, který by je využíval pro vytváření vlastního zisku.  Družstva v sobě spojují spotřebitele energie a jejího dodavatele. To umožňuje zvolit optimální řešení, které odpovídá místním podmínkám a potřebám komunity. Družstvo nestaví zdroj pro zisk a neúčtuje si marži, jeho služby jsou tak levnější, než služby poskytované soukromou společností. Kolektivní akce je také pro malé investory možností jak dát dohromady potřebný počáteční kapitál, na nějž by jako jednotlivci nedosáhli. Zároveň družstva zaručují dlouhodobou investici a rozvoj infrastruktury, vytváří širší příležitosti pro rozvoj zemědělství a tvoří pracovní místa. A to se vyplatí!