Zpravodaj České televize Tomáš Etzler v posledních dnech přináší reportáže z míst, která vloni zasáhlo zemětřesení a následná vlna tsunami a jejichž tragédii dokonala havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě. Mimo jiné v nich autor podává v našem prostředí zatím spíš jen okrajově diskutovaný pohled na fukušimskou havárii – nelze ji jednoduše „svádět“ na zemětřesení a tsunami, velkou roli totiž sehrála i lidská selhání.

Bezprostředně po katastrofě převažoval v českých médiích a veřejné diskusi tón, který rizika jaderné energetiky spíše bagatelizoval: ve Fukušimě došlo k mimořádně silnému zemětřesení a na to, jak byly důsledky hrozivé, odolaly reaktory ještě vcelku dobře. Není tedy důvod k obavám, není důvod nepustit se v Česku do „jaderné renesance“, stavby nových reaktorů. Podobné katastrofy u nás prostě nehrozí.  

Tomáš Etzler, jenž nyní v Japonsku mluví s lidmi, kteří se museli z okolí jaderné elektrárny odstěhovat, s politiky i experty hodnotí situaci odlišně: elektrárna nebyla dostatečně připravena na hrozící rizika. Nová nedávno vydaná studie prokazuje, že na havárii se podílely lidské chyby. Ano, jistě - na začátku bylo zemětřesení a vlna tsunami, ale pokud by bezpečnostní systémy a lidé v elektrárně fungovali, jak měli, došlo by pravděpodobně k výrazně menšímu či dokonce žádnému poškození reaktorů a kontrola nad krizovou situací by byla výrazně vyšší a efektivnější.

Tento typ úvah je jedním ze základů kritiky jaderné energetiky jako takové: na začátku může být leccos, přírodní katastrofa, technologické selhání, lidská chyba… Problém je v tom, že žádná jaderná elektrárna není v principu bezpečná. Přestože stojí daleko od moře či oblasti bohaté na silná zemětřesení.  

Etzler zdůrazňuje nezodpovědnost provozovatelů fukušimské jaderné elektrárny, firmy TEPCO i japonských politiků – snažili se utajovat informace, manipulovat s veřejným míněním, nepřiznávat svoje selhání. A dodnes nechce japonská vláda do uzavřeného okolí elektrárny pouštět novináře, protože se bojí, že budou připomínat, nakolik jsou politici provázáni s vedením firmy TEPCO.

A že je tedy velká otázka, komu mohou obyvatelé Japonska věřit.

Celý rozhovor s Tomášem Etzerem najdete na webu České televize.