Slyšíte to? To tikají biologické hodiny naší planety, které nás upozorňují: „Přestaňte ze mě vysávat život nebo to nepřežiju!“

Lidí na světě přibývá a naše planeta má rok od roku větší problémy vyjít vstříc našim požadavkům na životní prostor. Zemi dochází energie, zatímco naše spotřeba neustále narůstá. Navzdory úsilí zaměřenému na snižování emisí skleníkových plynů a na podporu obnovitelných zdrojů se blížíme krizi.     

Globální „vypnutí", které alespoň na chvíli dá Zemi vydechnout, se koná každoročně poslední březnovou sobotu. Od roku 2007 se Hodina Země stala symbolem boje za udržitelný rozvoj, s miliony účastníků po celém světě.

Kampaň umožňuje každému člověku vyjádřit postoj k problematice změny klimatu a podpořit společný cíl, jímž je zachování přírodních zdrojů a ochrana naší planety pro současnou generaci i pro ty budoucí. Hodina Země bezpochyby zvyšuje povědomí obyvatel celého světa o globálním oteplování a přenáší environmentální diskusi zpět na přední stránky našich novin, byť i jen na jeden den. 

Ale opravdu může vypnutí světel na tu symbolickou hodinu přispět k zelenější budoucnosti?

Hodina Země je jednou z mnoha světových kampaní, které nás v průběhu roku upozorňují na humanitární krize ve vzdálených zemích, epidemie smrtelných chorob nebo konflikty, které na pár dnů plní hlavní zpravodajské relace světových televizních stanic. V takových situacích se sama sebe ptám, zda všichni ti, co žádají o pomoc, ve skutečnosti vědí, o co žádají? Důvodem je skutečnost, že velmi často narážíme na lidi, kteří tvrdí, že v něco věří jen proto, aby se o několik kroků dále potvrdilo, že jsou v rozporu se svými názory. Nehraje rozhodující roli prostě to, že toužíme po pocitu sounáležitosti, po potřebě být součástí globálního hnutí, bez ohledu na důvod či účel? 

Nicméně, ať už vám koncept uhlíkové stopy něco říká nebo ne, budete nejspíš souhlasit s názorem, že hlavním účelem Hodiny Země je donutit nás k zamyšlení. K zamyšlení a diskusi nad environmentálními výzvami a dilematy, a co je neméně důležité, zamyšlení se nad našimi vyhlídkami na příští desetiletí. A nemusíte se bát: tato kampaň nám nenavrhuje vypnutí světel napořád.

Její hlavní síla spočívá v něčem jiném, mimořádném: Místo obviňování politiků z nečinnosti přesouvá tato kampaň moc a kontrolu na nás samotné - my se stáváme na hodinu nebo na déle hlavními aktéry na globální šachovnici politického dění.

Hodina Země znamená ujištění, že neustálé výzvy, kterým čelí naše planeta, nejsou zapomenuty. Připomíná nakolik je lidstvo marnotratné a vyzývá k soustředění se na alternativní zdroje energie při uspokojování budoucí poptávky.

Vypnutí světel je symbol. To, že máme ve své moci ovlivnit svoji budoucnost a podílet se na tom, aby byla udržitelná, čistší a „zelenější“, je skutečnost.

Připojte se k Hodině Země!

Hodina Země proběhne v sobotu 31. 3. 2012 od 20.30 do 21.30.

English version here