Solar

Senátoři odmítli podporu pro lidi, kteří si vyrábějí elektřinu sami. Energetickým kolosům (nově včetně spaloven odpadů) ji přitom zachovali. Přehlasují poslanci nesmyslný návrh senátorů, který hraje do karet ČEZu?

Senátoři se rozhodli, že již tak mizerný a slabý nový zákon o podpoře výroby čistých zdrojů energie, který nedávno schválila poslanecká sněmovna, ještě trochu více zmrzačí. Omezili proto maximální možnou podporu bioplynových stanic (o jejíž konkrétní výši přitom rozhoduje k obnovitelným zdrojům obecně a bioplynu zejména mimořádně nepřátelská předsedkyně ERÚ Alena Vitásková), ale především ze zákona vyškrtali veškerou podporu tzv. ostrovních systémů. Tedy malých výrobců elektřiny, kteří vyrobenou elektřinu neprodávají do sítě, ale spotřebovávají ji sami.

Nyní projednávaný zákon ve verzi schválené sněmovnou vracel rovné podmínky pro ostrovní systémy do hry. Ministr Kuba překvapivě nic nenamítal. Musel proto nastoupit senátor Bis a další kamarádi velké energetiky z hospodářského výboru Senátu.

Senátor Jiří Bis (jehož vazby na energetický byznys jsou všeobecně známé) však při svém úspěšném pokusu o likvidaci podpory ostrovních systémů prokazatelně a vědomě lhal a jako odborník a dlouholetý lobbista za zájmy energetických firem to musí dobře vědět. Kolegům totiž tvrdil, že by šlo o první případ podpory ostrovních systémů, přičemž kolegy vytříbeně strašil hrozícím „neřízeným porodem“.

Podporu tzv. ostrovních systémů přitom obsahoval už původní zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (formou tzv. zelených bonusů podle § 4 odst. 16 zákona č. 180/2005 Sb.), a to až do 31. prosince 2010. Podrobnosti viz Sdělení ERÚ ze 17. září 2010.

Teprve současná vládní koalice podporu ostrovních systémů bez náhrady a retroaktivně zrušila. Rozumím tomu. ČEZ prostě nemůže dovolit, aby si lidé elektřinu vyráběli sami, aniž by z toho měl nějaký zisk. Zatímco obří fotovoltaické elektrárny ve vlastnictví ČEZu si podporu i nadále udržely, lidé s jedním panelem na střeše o ni se zpětnou platností přišli.

Nezbývá než doufat, že poslanecká sněmovna návrh senátorů přehlasuje. Na podporu, kterou mají nárok velké firmy, by měli dosáhnout i obyčejní lidé, kteří chtějí být na ČEZu a spol. nezávislí.

---------

Bis při senátní debatě uvedl: "Druhá věc, pokud se týká ostrovních systémů, ten návrh je nepřipravený... Protože by to byl první případ, kdy bychom veřejnou podporu zcela jasně dělali jenom na soukromý subjekt. Zatím celou veřejnou podporu děláme na poskytování veřejných služeb, kterou energetika je. Proto nedoporučuji, aby tento návrh byl přijat. Pokud se mluvilo o fotovoltaice, přijmout tento návrh v takovéto formě by mohlo být podobné tomu, protože by mohl vzniknout naprosto neřízený porod." Celý stenozáznam senátní debaty ze stránek Senátu.

Článek vyšel dne 17.1. 2012 v Lidových novinách