Offshore Wind Farm Baltic One

Dokážete si představit českého ministra mluvícího na univerzitě na téma budoucnost energetiky?

Znělo by to asi takto: „Vážení, poté, co jsem mluvil se svými poradci z ČEZu a co vím i ze své pracovní zkušenosti ve stejnojmenné firmě, doporučuji, abychom se vyvarovali extrémům. Jádro a uhlí je to, co umíme nejlépe, máme půl století zkušeností, a tak se toho držme. To mi věřte, my přece víme, co je pro vás nejlepší...

Naopak skutečný projev jeho německého protějšku, Norberta Röttingera, politika konzervativní křesťansko-demokratické CDU, zněla úplně jinak. Minulý rok se v Berlíně na univerzitní půdě jal vysvětlovat rozhodnutí německé vlády a parlamentu zastavit postupně všechny jaderné elektrárny a rozvíjet hlavně obnovitelné zdroje, energetickou účinnost a úspory: „Vážené dámy a pánové, rozhodnutí, které jsme učinili, má nejen národní, ale i evropské a mezinárodní dopady a jsem rád, že o nich zde s vámi mohu debatovat. Přijaté změny budou mít vliv na společenský, ekonomický, technologický i kulturní vývoj Německa… Budoucnost naší energetiky bude postavena na převážné většině obnovitelných zdrojů, rozsáhlých energetických úsporách a odpovídajících úpravách a rozvoji přenosové sítě...

Celospolečenská debata o budoucnosti energetiky není v Německu nic nového. V této 4. největší ekonomice světa se vede již několik desetiletí. Stejně tak rozhodnutí o vystoupení z jaderného klubu nespadlo z nebe po fukušimské katastrofě, ale prvně se k němu Německo odhodlalo již v roce 2000.

Vláda Angely Merkelové v roce 2010 povolila prodloužení provozu jaderných elektráren o několik dalších let, tato situace ale netrvala dlouho a rozhodnutí bylo po půl roce změněno zpět ve prospěch časnějšího opuštění jádra.  

„Němci se bojí tsunami a v panice se rozhodli odstoupit od jádra“, takto u nás občas zní snaha o dehonestaci německých plánů. Naprosto mimo realitu.  Němci jsou pečliví a mají vše spočítané. Scénáře o vývoji energetiky si nechali připravit pro rozhodnutí již před deseti lety a průběžně je stále aktualizují a doplňují. V jednom se ale němečtí odborníci zmýlili – v odhadu vývoje obnovitelných zdrojů.

Jak ukazuje následující graf, většina odhadů jejich růst podhodnotila. Modrá čára ukazuje vývoj produkce OZE a kolečka znázorňují odhady různých studií a scénářů.
Projections - Germany

Podíl OZE v Německu vzrostl minulý rok na 20 % a předběhl tak o několik let původní vládní plány.  Jakkoliv se nám můžou cíle rozvoje obnovitelné energie zdát ambiciózní, tento sektor již ukázal, že změna může nastat překvapivě rychle.

Netuším, s jakým ohlasem by se na české univerzitě setkal příspěvek našeho ministra. Ministr německý sklidil na berlínské univerzitě potlesk. Většina společnosti totiž novou politiku podporuje. Nejnovější průzkum veřejného mínění ukázal, že 91 % Němců podporuje bezjadernou budoucnost své země.  

Že by se všichni báli tsunami?

Německé ministerstvo životního prostředí vede veřejnou kampaň informující o změně energetické politiky. Text na plakátku říká: Budoucnost vyrobená v Německu. Náklady na energie jsou důležitým faktorem naší konkurenceschopnosti. Čím efektivněji budeme s energií a přírodními zdroji zacházet, tím konkurenceschopnější budeme. Naše ekonomika může ročně ušetřit až 100 miliard euro. Energetická účinnost je nejinteligentnější druh energetické politiky. Do roku 2020 chceme zvýšit účinnost o 20 % procent, pomůžeme tak životnímu prostředí i našemu hospodářství.