Minulý týden se v mnoha zemích světa uskutečnila akce Break Free 2016. Organizace Greenpeace se připojila k mnoha inspirujícím aktivitám v globální vlně nenásilných akcí, které trvaly dva týdny a uskutečnily se napříč šesti kontinenty. Zaměřily se na nejnebezpečnější světové projekty v oblasti průmyslu s fosilními palivy.

Na Filipínách, v Německu, Turecku, Indonésii i jinde se sešly tisíce lidí, aby se zúčastnily aktivit pro ochranu klimatu a jednaly. Obsadily uhelné lomy, zablokovaly železniční tratě, spojily své ruce v lidském řetězu, pádlovaly v kajacích a uspořádaly protesty ve 13 zemích.

Vlna aktivit pramení z narůstajícího globálního uvědomění, že dopady a vliv klimatické změny jsou reálné a stále narůstají. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru oznámil, že duben 2016 byl podle záznamů měření průměrné teploty na Zemi jako 12. nejteplejší po sobě jdoucí měsíc. Výzkum, který zveřejnila pobočka Greenpeace v Indii, odhaluje, že indické uhlí je největším a nejvíce přehlíženým zdrojem znečištění vzduchu. Dokazuje také, že znečištění má přímou spojitost s uhelnými elektrárnami v této oblasti. Ať už je to lokální znečištění vzduchu nebo celkové klimatické dopady, katastrofální následky fosilních paliv pro lidstvo jsou jasné.

Jsme v tom všichni a není na co čekat

Komunity v předních liniích klimatické změny nečekají, až za ně budou vlády nebo korporace jednat. Pořádají odvážné akce, aby se samy bránily, a svět jim potřebuje naslouchat.

 

  • Lidé v americkém státě Colorado řekli místnímu Úřadu pro územní management, aby nechal v zemi fosilní paliva ležící na veřejných pozemcích zrovna ve chvíli, kdy tento úřad prodával ložiska na aukci.

  • Ve Velké Británii převzaly stovky lidí protestujících proti klimatickým změnám největší povrchový uhelný důl a na jeden den ho zavřely. V Jihoafrické republice se stovky lidí postavily proti nejmocnější rodině. Pochodovali a přinesli jim uhlí až ke vchodu hlavních dveří.

  • V tureckém městě Aliaga pochodovalo 2000 lidí k branám největšího uhelného skladu v regionu Izmir, který obklopili obrovskou červenou linií a volali po ukončení masivní expanze uhelného průmyslu v této zemi.

  • V Německu zablokovaly čtyři tisíce lidí jednoho z největších evropských uhelných znečišťovatelů ovzduší - firmu Vattenfall. ovzduší. Zabraly důl na hnědé uhlí a blízkou elektrárnu na 48 hodin, čímž snížili její kapacitu o 80 procent a donutily ji přepnout do krizového režimu.

  • Na Filipínách v provincii Batangas pochodovalo 10 tisíc lidí proti plánované uhelné elektrárně.

Ve všech těchto případech to byl sám o sobě úspěch. Ale těch akcí bylo mnohem víc. Když se všechny sečtou, je vidět, že klimatické hnutí je globální a rychle roste.

  1. Kam se vydáme dál?

Lidé požadují, aby jejich politické reprezentace i multinárodní korporace ukončily destrukci životního prostředí, nebo aby byly povolány k odpovědnosti za své činy, pokud se nevysvobodí ze své závislosti na fosilních palivech.

Musíme pokračovat v odhalování společností a jejich zločinů a povolat k zodpovědnosti i úředníky, politiky a korporace stojící za daňovými úniky, zanedbávající pravidla a regulace, uzavírající tajné pokoutné dohody, porušující lidská práva, způsobující nesnesitelnou chudobu a drancující přírodní zdroje planety Země.

Musíme si určit směr, kterým se chceme vydat. Kromě osvobození se od závislosti na fosilních palivech jsou stále více slyšet požadavky na alternativní energie. Komunity požadují investice do ambiciózních projektů na obnovitelné zdroje energie. Chtějí chytrá a udržitelná řešení, které nás posunou ze současného toxického znečištění vzduchu, řek plných splašek, znečištěných oceánů a odlesněné půdy. Chtějí nové technlogie a metody, které jim poskytnou čistou energii ze slunce, větru nebo vody. S klesajícími cenami obnovitelných zdrojů energie a schopností instalovat solární panely i v malých vesnicích, mohou se lidé osvobodit (break free) od fosilních paliv a zdravěji žít.

Musíme i nadále využívat přímé akce jako jeden z klíčových nástrojů, který máme pro uchování fosilních paliv v zemi.

Musíme zaujmout pevné stanovisko a vyslovit se hlasitě pro ochranu našeho klimatu a zdraví dobra a prospěchu lidí a komunit. Nicnedělání není volba.

Break Free 2016 byl jen začátek – ne konec – boje lidí proti nebezpečným projektům s fosilními palivy. Připojte se prosím k aktivitám na podporu klimatické spravedlnosti a rychlého přechodu ke 100% odběru energie z obnovitelných zdrojů.

Jennifer Morgan je jednou z výkonných ředitelek Greenpeace International.

Za překlad děkujeme dobrovolnici Karolíně Kudynové.