Nový mezinárodní průzkum názorů veřejnosti, který si nechalo zpracovat Greenpeace, ukázal, že 74 % respondentů – téměř tři čtvrtiny – souhlasí s tím, aby vlády vytvořily v oceánu okolo severního pólu chráněnou rezervaci pro zvířata a další obyvatele moře. Podobně působivý výsledek měla otázka ohledně využití Arktidy pro těžbu ropy a další průmysl – 71 % respondentů si nic takového nepřeje v celém Severním ledovém oceánu.

Jde o vůbec první celosvětový průzkum na téma rezervace v Arktidě. Zahrnoval 30 zemí na 6 kontinentech a proběhl ve 22 jazycích. A výsledek je jasný - lidé si v Arktidě přejí rezervaci, teď je řada na politicích.

Tak na co vlády čekají?

Zachraňme Arktidu

Minulý týden se sešla Arktická rada – mezinárodní fórum pro spolupráci v Arktidě – a uspořádala ustavující setkání takzvané Arktické ekonomické rady. S touto iniciativou, která má umožnit průmyslové lobby přímý přístup k politikům, přišla Kanada. Současná vláda Kanady je nechvalně proslavená svým pro-průmyslovým a neekologickým přístupem a toto gesto je zcela v rozporu s tím, co si přeje veřejnost.

S tím, jak Arktida taje, už řada vlád zemí z arktické oblasti umožnila těžařům a jejich riskantnímu byznysu přístup do pobřežních i vzdálenějších oblastí. Máme jedinečnou a historickou příležitost na politiky apelovat, aby se zasadili o budoucnost naší planety a nenechali Arktidu zplundrovat a těžaře už dál na sever nepustili.

Nechat zásoby ropy tam, kde jsou - hluboko pod mořským dnem, by nejen chránilo Arktidu před obrovským rizikem ropné havárie, ale v zemi by také zůstalo obrovské množství uhlíku, který je hlavní příčinou tání Arktidy.

Centrální oblast Severního ledového oceánu je zatím netknutá. Vlády mohou spolupracovat a vytvořit tam chráněnou oblast ve formě mořské rezervace, kam by žádný devastující průmysl nesměl. Tedy žádná těžba ropy, plynu či nerostů, žádný průmyslový rybolov a žádné vojenské aktivity. Rezervace s přísnými pravidly pro lodní dopravu.

Zachraňme Arktidu

Navrhované chráněné území by bylo v mezinárodních vodách centrální části Severního ledového oceánu, za hranicí 200 námořních mil, která odděluje exkluzivní ekonomické zóny jednotlivých arktických států.

Území za hranicemi států a mimo tradiční teritoria původních obyvatel, uprostřed Severního ledového oceánu, patří nám všem.

Avšak jeho budoucnost je ohrožená – jak těžbou, tak neudržitelným rybolovem. Zároveň máme možnost Arktidu chránit. Nyní, když se tolik lidí tak jasně vyjádřilo pro ochranu Arktidy, je čas jednat.

Rezervace v Arktidě by chránila jeden z nejvíce zranitelných a unikátních ekosystémů na světě - domov narvalů, ledních medvědů, mořských ptáků a dalších zvířat. Podobně jako je tomu v Antarktidě, by tam mohl probíhat vědecký výzkum a v omezené míře také doprava.

Více než 900 vlivných politiků, vědců, nositelů Nobelovy ceny, umělců a další osobnosti podporují Mezinárodní deklaraci o budoucnosti Arktidy.

Jejich vliv tak posílí rozrůstající se hnutí lidí, kteří chtějí Arktidu zachránit. S jejich pomocí a s podporou velké části veřejnosti, o níž nyní víme, že stojí za námi, můžeme udělat potřebný krok správným směrem.

Přidejte se a pomozte chránit Arktidu na www.greenpeace.org/ontop

Farrah Khan, vedoucí Arktické kampaně, Greenpeace Kanada