Koncem dubna podepsalo více než 165 zemí světa v Paříži globální dohodu o klimatu s cílem chránit naše životní prostředí. Jedná se o rekordní účast, pokud jde o mezinárodní smlouvy. A jde zároveň o povzbuzující signál.

Po mnoha letech otálení, přešlapování a průtahů se tak svět konečně spojuje, aby čelil změnám klimatu.

Po mnoha letech náročného úsilí a práce vidíme, že je na světě dohoda, která může zabránit klimatické katastrofě. Především je to jen díky lidem z celého světa, kteří se za tuto věc postavili. Před pařížským klimatickým summitem se sešlo asi 800 tisíc lidí, kteří pochodovali za bezpečnější klima či demonstrovali.

Země, které jsou nejzranitelnější vůči změnám globálního klimatu, se sjednotily a postavily za požadavek omezit globální oteplování na 1,5 stupňů Celsia v porovnání s předindustriální dobou. Je to práh, který nesmíme překročit v zájmu zachování existence ostrovu v Tichém oceánu a chudých rozvojových zemí. Zástupci moderního průmyslu ukázali, že 100% obnovitelná budoucnost je možná. Sami se zavázali naplnit závazek stoprocentního využívání energií z obnovitelných zdrojů.

Následkem takto kombinovaného tlaku byla dohoda, která vyslala jasný vzkaz: věk fosilních paliv končí. Dohoda, která znamená, že oteplování Země zůstane v rámci 1,5 stupňů Celsia, je nyní základem, na kterém musí být založena všechna rozhodnutí veškerých vlád a korporací na celém světě.

A to nejlepší, co nyní musíme světu přinést, je spolupráce a solidarita, abychom dodrželi slib z Paříže: bezpečnější svět, kde lidé sdílí své zdroje místo toho, aby o ně bojovali. Je třeba, aby Paříž byla začátkem férového přechodu ke světu poháněnému za 10 procent obnovitelnými zdroji energie. Základní práce byla položena pro skutečné činy. Obnovitelná energie například měla podíl kolem 90 % na energetických zdrojích nové generace v roce 2015. Ale stále je před námi dlouhá cesta.

Jako nové výkonné ředitelky Greenpeace International chceme pohánět revoluci v tom, jak lidstvo zachází s přírodou. A věříme, že potřebujeme revoluci, nejen technologii, ale změny v lidském přístupu a životním stylu.

Všichni z nás máme nástroje, schopnosti a znalosti, jak vytvořit trvale udržitelný svět v souladu s přírodou a Zemí. Víme to, protože lidé na celém světě pořádají kampaně, aby vytvořili spravedlivou ekonomiku, která respektuje realitu environmentálních limitů. Pracujeme tvrdě k další redukci uhelné spotřeby v Číně, usilujeme společně s místními lidmi o záchranu amazonských pralesů a o ochranu Arktidy, naší životně důležité globální světové "ledničky".

Víme, že v oteplujícím se světě potřebujeme urgentní změnu k ekologickému zemědělství a rezervace v oceánech, aby se život mohl vzpamatovat z napětí z vyšších teplot, nadměrného rybolovu a plastového a chemického znečištění.

Řešení nejsou adoptována dostatečně rychle kvůli těm, kterým status quo přináší zisk. Je zde stále příliš mnoho vlivných lidí a korporací, kteří chtějí pokračovat v destrukci životního prostředí.

Je na čase skončit s destrukcí Země, ekosystémů a života jen kvůli soukromým ziskům, od rybích flotil drancujících moře v arktických oblastech až po evropské společnosti podporující destrukci Amazonie.

Lidé už nejsou spokojeni s vládami, které říkají jen to, že budou s problémem něco dělat. Lidé se staví za změny v rostoucím počtu, aby se ujistili, že vlády dostojí svým slovům reálnými činy. Příkladem je i série přímých akcí Break Free, která právě teď probíhá. Greenpeace se zapojí do šesti velkých akcí po celém světě, například v Indonésii budeme požadovat konec kácení pralesů.

Nyní je čas ukázat, že můžeme sdílet svět rovnocenněji, a zasadit se o důstojný život pro všechny. Je čas pro takovou vizi lidstva, které je součástí přírody a spolupracuje, aby zachránilo tuto překrásnou planetu, na které závisíme my i veškerý život.

To je to, kvůli čemu vstáváme každé ráno z postele.

Je to také důvod, proč cítíme, že je důležité, že my v Greenpeace energicky a s nasazením poháníme znečišťovatele k zodpovědnosti. Abychom ukázali, že spolupráce efektivně funguje.

Jme první výkonní ředitelé Greenpeace International, kteří sdílejí tuto funkci. Děláme to nejen proto, že je hezké rozdělit pracovní sílu a učit se od sebe navzájem, ale proto, že chceme ukázat, že spolupráce přináší reálný užitek a prospěch.

Vítáme, že se svět spojuje dohromady právě v těchto dnech, aby řekl, že napravíme a vyřešíme kritický stav globálního klimatu na Zemi. Jsme opravdu povzbuzeni touto celosvětovou odezvou na globální problémy.

A společně s každým z vás se těšíme na ujištění, že toto je opravdový začátek něčeho nového. Začátku éry obnovitelných energií, založený na důvěře a spolupráci.

Společně můžeme všechny ujistit, že obchod a investoři, kteří pokračují, aby upřednostnili svou hamižnost a nenasytnost před zájmy lidí a naší planety, se nacházejí na špatné straně. Společně můžeme ukázat lepší cestu, s menší dávkou sobectví.

Doufáme, že se s vámi na této cestě potkáme – a budeme na ní společně cestovat během nadcházejících let.

Jennifer Morgan and Bunny McDiarmid jsou výkonné ředitelky Greenpeace International. Za překlad děkujeme dobrovolnici Karolíně Kudynové.