Celkem jistě můžeme tvrdit, že Arktida je pod tlakem jako nikdy předtím. Kvůli změnám klimatu se ohřívá rychleji, než jakákoli jiná část naší planety. Mořský led ustupuje. Způsob života domorodých národů je vážně ohrožen a přirozené prostředí zvířat mizí. Ropné společnosti v tající Arktidě vidí jen polární zlatý důl, zatímco mohutné rybářské flotily pronikají stále více na sever.

Shell v Arktidě

Proto nás překvapilo, když aljašský soud zamítl výzvu Greenpeace a dalších environmentálních skupin, aby zneplatnil vládou Spojených států schválený krizový plán společnosti Shell. Tento plán řeší případný únik ropy v Čukotském a Beaufortově moři a v celé jeho kráse se na něj můžete podívat na internetu. Ovšem stejně tak ho můžete najít v sekci fantasy ve většině dobrých knihkupectví (podle všeho Peter Jackson usiluje o jeho zfilmování). Je to opravdu trhák.

Věřili jsme, že v souladu se svou zákonnou povinností ochraňovat arktické prostředí budou americké soudy na Shell hledět kriticky. Tento ropný gigant totiž spoléhá na krizový plán tak mizerný, že to hraničí s fraškou. Zejména, když se vezmou v potaz všechny incidenty, chyby a fušerství z minulého léta, které se objevovaly tak pravidelně, že jsme si podle nich v Greenpeace začali řídit hodinky.

Nicméně soudce rozhodl, že odsouhlasení reakčního plánu bylo v pořádku. My s tím nesouhlasíme. Toto rozhodnutí vyvolává základní otázku o povaze našeho vztahu k Arktidě a o tom, zda může celosvětová komunita adekvátně reagovat na rozvíjející se krizi v nejsevernější části planety.

Dovolte mi, abych vám ozřejmil souvislosti.

Když Shell dostal volnou ruku v lehkovážném průmyslovém využívání Arktidy, objevila se nová varování výzkumníků týkající se osudu Arktidy.

V časopise Nature psali vědci o potenciálně katastrofických dopadech možného oteplení Arktidy a uvolnění gigantické metanové bubliny zpod ledu u východosibiřského arktického šelfu. Došli k závěru, že tání může mít „enormní důsledky“ pro globální klima a bude stát ekonomiku miliardy dolarů.

Studie publikovaná v časopise Science tvrdí, že rapidní úbytek ledu bude mít značný vliv na arktický ekosystém, „podrazí nohy celému severnímu jídelnímu stolu“ podrytím základů potravního řetězce, a tím ovlivní zvířata na všech stupních. Další článek v Nature Climate Change uváděl, jak by mohl mizející led urychlit atmosférické oteplování.

Medvědi a tající led

Experti z NSIDC (Národní centrum pro sníh a led) prohlásili, že letošní minimum mořského ledu se „bez pochyb“ zařadí mezi pět nejnižších kdy zaznamenaných. A to i přes to, že podmínky na severu nebyly „pro tání ledu nikterak optimální“. Další vědec dodal, že množství letošního ledu „odpovídá dlouhotrvajícímu trendu ústupu a ztenčování ledu ze 70. a 80. let.“ NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) zaznamenal, že se Arktida mění nebývalým způsobem a že se otepluje „zhruba dvojnásobně rychleji, než nižší zeměpisné šířky.“ V roce 2012 bylo množství mořského ledu o 54 % nižší než v roce 1982, přičemž NOAA mluví o „drastickém a vytrvalém úbytku pokrývky letního mořského ledu u pobřeží.“ A seznam pokračuje.

Pro arktickou divočinu to také nevypadá moc dobře. Mizející led vystavuje mláďata tuleňů nebezpečí a vědci v Norsku právě objevili tělo vychrtlého polárního medvěda, o kterém věří, že zemřel hlady v důsledku klimatických změn.

Schválení krizového plánu při úniku ropy s takovými nedostatky je krok naprosto špatným směrem. Nejenže to vychází vstříc hororovému scénáři úniku ropy na způsob Deepwater Horizon v zamrzlém oceánu, ale úřady tak také vysílají zprávu, že smysluplná ochrana Arktidy není prioritou. Ve stejnou chvíli nám věda říká, že záchrana této unikátní oblasti před naší závislostí na fosilních palivech vyžaduje neodkladnou akci.

Musíme začít jednat.

Prvním krokem by bylo udržet Shell mimo Arktidu. Bezpečná těžba ropy na dalekém severu je protimluv. I nyní po katastrofální těžařské sezóně v Aljašce však uzavřela společnost Shell smlouvu s energetickým gigantem Gazprom, aby získala přístup do ruských odlehlých mrazivých vod.

Greenpeace neustane, dokud Shell nevyženeme z ledového severu a toto jedinečné místo nebude patřičně ochráněno. Potřebujeme však Vaši pomoc.

Přidejte se k nám a zachraňme Arktidu.