Vím, proč tu jsem. Vím, proč to dělám. A myslel jsem si, že jsem připravený na všechno. A pak přišel moment, kdy jsem uviděl mrtvolu ptáka pokrytou ropou a najednou vše kolem mě na vteřinu doslova zamrzlo. Zároveň to byl okamžik, který mi dal naději.

Nacházím se blízko města Usinsk v nádherném regionu Komi v Rusku. Spolu s dalšími dobrovolníky Greenpeace z celého světa jsem tu, abych přinesl svědectví o hrozivých únicích ropy, ke kterým dochází v celém Rusku. Jednou z našich aktivit je vyčistit ropu z jednoho z 10 000 úniků, ke kterým dochází v této zemi každý rok.

Stále mám čerstvě v paměti první den, kdy jsme uviděli ropnou havárii, na které jsme měli začít pracovat. V ten den jsem cítil, jak z nás všech sálá motivace konečně začít pracovat na tom, kvůli čemu jsme přijeli. Po pečlivém proškolení jak bezpečně odstraňovat ropu konečně přišel den, kdy jsme mohli zahájit práci. 

Místo ropné havárie u města Usinsk v republice Komi.

A když přišel večer, všichni jsme měli dobrý pocit z toho, že naše energie a čas byly vynaloženy na užitečnou věc. Od té chvíle dny plynuly – vstali jsme, nasnídali jsme se a začali pracovat na likvidaci uniklé ropy. A řeknu vám: lehké to tedy není. V ochranných oděvech a maskách jsme se snažili čistit nádhernou krajinu od špinavé ropy několik hodin denně. Někdy bylo takové horko, že člověk doslova cítil, jak mu vlastní pot stéká po zádech a celém těle. Jindy zase déšť komplikoval vidění přes ochranné brýle. Mouchy, ovádi a komáři neustále otravovali a snažili se bodnout, kdykoliv to bylo možné. A odporný zápach ropy tuto fyzickou práci rozhodně neulehčoval. Používali jsme čerpadla, kopali jsme lopatami a vytvářeli olejová ramena, abychom oddělili špinavé vody od ropných shluků. A  když jsme po několika dnech viděli první výsledky naší práce, vypadalo to, že na vyčištění celé oblasti budeme potřebovat více času, než jsme ve skutečnosti měli. Když nad tím znovu přemýšlím – při tisících ropných haváriích, ke kterým v Rusku dochází každý rok, se ptám: Kolik času by opravdu zabralo všechny vyčistit? Nemusím zdůrazňovat, že odpověď by byla dost znepokojující.

11. srpna 2014

Ale tohle je přesně to, čeho chceme dosáhnout těmito pokusy o čištění ropy. Všichni víme, že prací na tomto jednom úniku nezměníme situaci v celém Rusku. Ale je jedna věc, již touto aktivitou určitě ukážeme: vyčištění ropné havárie je těžší, než si kdokoliv z nás dokáže představit.

Proto chceme vzkázat ropným společnostem, že je rozumnější a efektivnější investovat do nových potrubí a prevence před únikem ropy, než nést následky v podobě likvidace havárie. Pokud budou ropné společnosti měnit všechno potrubí takovou rychlostí jako dosud, některým to může trvat i 80 let. Obyvatelé republiky Komi však tolik času nemají. Nádherná tajga a tundra v Komi také ne. Něco se musí změnit, a to bude možné, jen pokud ropné společnosti – ruské i  mezinárodní – konečně přijmou zodpovědnost za své činy a za ničení této nádherné krajiny.

Všichni, kdo trávíme čas na tomto ropou zamořeném místě a snažíme se vzpamatovat z nepořádku, jenž za sebou ropné společnosti nechávají, nyní opravdu chápeme, co to znamená likvidovat černou toxickou špínu. Možná by si lidé, kteří v ropných společnostech rozhodují, měli tuto neskutečně těžkou práci vyzkoušet sami. Možná by potom konečně změnili své myšlení a učinili rozhodnutí, která by těmto tragédiím zabránila.

12. srpna 2014 Pěvecký sbor z vessnice Kolva při zahájení "Ropné hlídky"

Proč mi tedy okamžik, když jsem uviděl mrtvolu ptáka pokrytého ropou, otevřel oči? Protože po tomto smutném momentu, když vidíte nevinné zvíře, které ztratilo život kvůli ropné skvrně, jsem se otočil a uviděl okolo sebe dobrovolníky Greenpeace. Zpocené, unavené, ale pracující na maximum, aby odstranili ropu, která unikla. A to mi dalo naději: dokud existují lidé, kterým záleží na svém okolí, šance obyvatel Komi na život bez tragických ropných havárií a na zachování krásy ruské přírody, se jednou může proměnit ve skutečnost.

Lukas Meus (Rakousko)byl členem mezinárodního týmu dobrovolníků Greenpeace, který letos v létě odstraňoval uniklou ropu v regionu Komi v Rusku 


11. srpna 2014 "Ropná hlídka" v Rusku

Mezinárodní tým odborníků a dobrovolníků Greenpeace pracoval na odstraňování ropy v autonomní republice Komi (Ruská federace) společně s partnerskou organizací "Výbor za záchranu Pečory". Cíl: jednak vypátrat a lokalizovat nesčetné ropné havárie a vyčištění míst zasažených ropou, a za druhé shromáždit případové studie a zkušeností místních obyvatel.