Svět konečně učinil velký krok v boji proti globálnímu oteplování.

Pařížská dohoda o změně klimatu, první univerzální, právně závazná dohoda o snižování emisí uhlíku, byla schválena dostatečným množstvím národů k tomu, aby vešla v platnost.

Národy, které tyto kroky podnikly, patří mezi jedny z největších znečišťovatelů - jako jsou USA, Čína, Indie a Evropská unie. A stalo se tomu v rekordním čase - pouhých 11 měsíců poté, co byla vloni v prosinci dohoda v Paříži podepsána (pro srovnání - Kjótský protokol o změně klimatu vešel v platnost po více než 7 letech). Vzniká stále více příležitostí pro změnu a Pařížská dohoda je obrovským krokem na cestě k budoucnosti bez znečištění skleníkovými plyny.

Aktivisté Greenpeace vytvořili symbol slunce kolem Vítězného oblouku.Aktivisté Greenpeace pomocí žluté nezávadné barvy na vodní bázi vytváří sluneční symbol kolem Vítězného oblouku, aby tak vznikl obraz velkého zářícího slunce. Tato akce připomíná politikům a vládám, že na čemkoliv se v Paříži shodnou, jedinou správnou cestou k poražení klimatické změny je podpora a rozšíření systémů obnovitelných energií.

To je skvělé! Takže klimatická krize je za námi, nebo ne?

Ne tak docela. Pařížská dohoda právně zavazuje k výraznému snížení emisí v budoucích desítkách let a je pravda, že je důležité, že národy, které jsou největšími znečišťovateli, souhlasily se snižováním emisí a ochranou lidí před dopady nebezpečně oteplující se planety. I tyto státy však souhlasí s tím, že abychom uchovali naši planetu v bezpečí, musí být tyto cíle snížit emise skleníkových plynů zpřísněny.

People in Dharnai in Bihar, India, call for climate action and energy from 100% renewable sources ahead of crunch climate talks in Paris. Dharnai had no electricity until a Greenpeace initiative to supply power through solar panels brought energy to the village.Lidé ve vesnici Dharnai v indickém Biharu volají po klimatické akci a energii ze 100% obnovitelných zdrojů před jednáním o klimatu v Paříži. Dharnai neměla k dispozici žádnou elektřinu až do doby, než tam iniciativa Greenpeace přinesla energii ze solárních panelů.

Co tato dohoda znamená pro fosilní paliva?

Cíle sepsané v Pařížské dohodě efektivně vyřazují veškeré nové projekty s fosilními palivy, ať je to uhlí, ropa nebo plyn. Znamená to také, že musíme začít ukončovat těžbu a spalování existujících rezerv fosilních paliv tak, abychom zachovali svět s čistým vzduchem a vodou, obyvatelným klimatem a přírodou, která bují ve vší své kráse, spíše než abychom vytvořili oteplující se planetu poznamenanou suchy, vážnějšími přírodními požáry, hurikány a konflikty o ubývající zdroje.

Jak nedávno poznamenal Bill McKibben, znamená to, že pokud stále podporujete nové fosilní projekty, jste klimatický skeptik. To platí i pro vlády a korporace.

Over 800 participants join a 'Mini Marathon - Run for Clean Air' event organised by Greenpeace Southeast Asia, to raise awareness of the growing air pollution in Thailand, which mainly comes from the transportation sector and fossil fuel industries. Více než 800 účastníků běželo 'Mini Maraton - Běh za čistý vzduch', což byla událost organizovaná Greenpeace Jihovýchodní Asie za účelem zvýšení povědomí o vzrůstajícím znečištění vzduchu v Thajsku, které pochází především ze sektoru dopravy a z průmyslu používajícího fosilní paliva.

Ten čas nastává právě teď

Není čas ztrácet čas. Globální oteplování probíhá tady a teď a jeho efekty pociťuje celý svět. Ať je to blednutí Velkého bariérového útesu, které zabilo čtvrtinu jeho korálů, nebo vražedné vlny veder, které v největších městech v Indii zvýšily teplotu až na 51°C, už nyní trpíme člověkem zaviněným globálním oteplováním, kvůli kterému se stal rok 2016 nejteplejším rokem v zaznamenané historii.

The windfarm Amalia at the Dutch North Sea taken from the cabin window of the Greenpeace ship, Arctic Sunrise. Fotografie větrné farmy Amalia v holandském Severním moři pořízená zpoza okna kabiny lodě Arctic Sunrise organizace Greenpeace.

Zároveň však vidíme také řešení těchto problémů. Solární panely a větrné turbíny lámají rekory v rozsahu a rychlosti instalace - a jsou levnější než kdy předtím. Místní komunity se osvobozují od špinavých paliv díky levným decentralizovaným obnovitelným energiím. A mocné hnutí za změnu po celém světě žádá, abychom pro zastavení globálního oteplování udělali více, a nutí naše politické představitele přeměňovat svá slova ve skutečné kroky.

Společně můžeme v tomto úsilí vyhrát a chránit místa a věci, které milujeme, i pro budoucí generace.

Nikola Casule je klimatický a energetický kampaňér v Greenpeace Australia Pacific.