Qaqortoq

Venku burácí velká vichřice. Zdá se, že tu hrstku lidí, kteří jsou na ulici, odfoukne silný vítr. Kvůli nestálému počasí jsem nucen zůstat v Qaqortoqu v jižním Grónsku o jeden den déle, než jsem plánoval.

Tak to prostě v Grónsku chodí. Arktická příroda je neuvěřitelně krásná, křehká a velmi citlivá ke změnám klimatu, ale vůči lidem, kteří zde žijí, dokáže být nevlídná a krutá. Pokud počasí nedovoluje lov ani rybaření, nezbývá nic jiného než čekat.

Přijel jsem do Qaqortoqu, abych se setkal s lidmi, kteří se s klimatickými změnami potýkají každý den. Počasí se stává nepředvídatelným dokonce i pro lidi, kteří zde prožili celý svůj život. Ale klimatické změny nejsou jedinými změnami v Grónsku - ropné společnosti se zaměřily na arktické vody, které se s ústupem mořského ledu stávají stále přístupnější.

Skotská společnost Cairn Energy již dva roky u pobřeží Grónska provádí zkušební vrty a během této doby vypustila do zranitelných arktických vod obrovské množství nebezpečných chemikálií.

Jsem tady, abych se setkal s mladou generací - s lidmi, kteří mají nelehký úkol určit budoucnost Grónska. Setkal jsem se se studenty dvou vyšších odborných škol ve městě, ze škol, na nichž studují mladí lidé ze všech koutů této země. Během následujících týdnů procestuji západní pobřeží této krásné země a navštívím všech osm vyšších škol včetně univerzity v Nuuku. Věřím, že to povede k zajímavým, i když někdy vášnivým debatám o ropných vrtech a s nimi spojených rizicích a nebezpečích.

Těžba v Arktidě je riskantnější než kdekoli jinde. Volně plující ledové kry se pravidelně dostávají do nebezpečné blízkosti ropných plošin a následky ropné havárie jsou nepředstavitelné. Pokud by došlo v arktických vodách k takovému úniku ropy, který si pamatujeme z Mexického zálivu, zdejší divoká příroda, která už nyní trpí v důsledku změn klimatu, by byla zdevastována a zdejší lidé, kteří už velice dlouho žijí v souladu s místním prostředím, by nadále nemohli pokračovat ve svém tradičním způsobu života založeném na lovu a rybaření. Znamenalo by to zkázu místního osídlení, a takové riziko je prostě nepřijatelné.

Zatím je moje zkušenost s mladými Gróňany velmi pozitivní. Zajímají se, jsou kritičtí a mají jasné názory na těžbu ropy, Greenpeace i jejich činnost v Grónsku. Těším se, že se v nejbližších dnech setkám s dalšími studenty a společně budeme diskutovat o budoucnosti jejich nádherné a zcela jedinečné země. Budou to oni, kdo rozhodnou o své budoucnosti. Nejsou ale sami, kdo projevuje zájem o toto kouzelné místo, kde se příroda sice zdá krutá, ale zároveň je křehká a potřebuje naši ochranu.

Jon Burgwald


Jon Burgwald
je koordinátor arktické kampaně
v Greenpeace Nordic.

 

 

 

Redakční poznámka: Od chvíle, kdy nám Jon zaslal tento svůj blog, vyhlásil jeden ze šéfů Cairn Energy, že firma zahajuje vzhledem k dosavadním velmi špatným výsledkům, kterých zde dosud dosáhli, jednání o prodeji svých podílů na těžbě grónské ropy.