Na ČVUT se teď dějí věci. Značná část učitelů i studentů univerzity si přeje odchod rektora kvůli tomu, že zaměstnal pochybného “odborníka” na dotace Miroslava Elfmarka. Skandál ale pokračuje a ukazuje se, že Elfmark už v minulosti na nekalostech velmi úzce spolupracoval se svou bývalou ženou a že i se svou současnou chotí Darjou může tvořit sehraný tým. Magazín Reportér o ní teď přinesl několik znepokojujících informací.

Například zveřejnil, že Darja Elfmarková vlastní a provozuje PR agenturu, která dělá reklamu uhelnému průmyslu (přičemž zjevně preferuje uhelné firmy Pavla Tykače). Tatáž paní přitom s jednou z těchto firem podepsala za ČVUT několik smluv na studie týkající se přestavby elektrárny ve Chvaleticích. Střet zájmů jak z učebnice.

:. Ze čtyř projektů, které zatím Elfmarková smluvně řešila, jsou hned dva velmi podezřelé - SÚRAO a Sev-en. (c) Repro Youtube

Podivné okolnosti při uzavírání smluv o posudcích na Elektrárnu Chvaletice vyvolávají celou řadu otázek. Co je v nich napsáno? Kdo je dělal a podle jakého zadání? Jsou “cinklé”, nebo ne? Využila tyto studie nebo jejich části Severní energetická k přesvědčení úředníků, že přestavba největšího znečišťovatele v Pardubickém kraji je jen kosmetická úprava, která nepotřebuje posouzení vlivu na životní prostředí? A pokud ano, kolik podobných studií je někde založených a rozhodují podle nich úředníci?

Skandál je o to naléhavější, že Elfmarková je zodpovědná i za studie týkající se svarů v jaderných elektrárnách či úložišť radioaktivního odpadu, tedy oblasti, kde měl nějakou svou agendu její manžel. A když se objeví byť sebenepatrnější podezření, že si někdo zahrává s jadernou bezpečností ČR, tak už opravdu končí sranda. Pokud chce ČVUT vyvrátit spekulace, že jsou expertní posudky psané někomu na míru, mělo by co nejdříve dotyčné texty zveřejnit, zahájit jejich důkladnou kontrolu a umožnit jejich veřejnou oponenturu. Nad tím, zda by mělo ČVUT Darju Elfarkovou propustit, nemá cenu dlouho váhat. Jenom tak má naše největší technická škola šanci stát se respektovanou a nezávislou institucí, jakou by měla být. 

:. Elektrárna ve Chvaleticích bude vypouštět škodliviny o deset let déle. Mohou za to i studie, které za ČVUT podepsala Elfmarková? (c) Greenpeace

Rektor univerzity Petr Konvalinka, pod kterým se teď kvůli manželům Elfmarkovým třese židle, stvrdil v květnu 2015 ještě před dohodnutím odborných studií pro chvaletickou elektrárnu svým podpisem ještě jednu smlouvu - o dlouhodobé strategické spolupráci se Severní energetickou. Popsal ji jako skvělou příležitost propojit univerzitu s firmou, která zajišťuje “bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům s minimalizací sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby”. V době uzavření smlouvy, kdy vrcholila politická bitva o prolomení těžebních limitů, které by mělo za následek bourání domů a nucené stěhování lidí a zároveň nedozírné škody na životním prostředí, krajině a klimatu, to je obzvláště úsměvné tvrzení.

Za firmu smlouvu podepsal jeden z majitelů Jan Dienstl a ředitel Elektrárny Chvaletice Luboš Pavlas. Elfmarková je na internetu v souvislosti se smlouvou uváděna také, ale spíše jen jako kontakt pro média. Informace o této události v mediálním prostoru zapadla. Severní energetická se jí sice chlubí na svých stránkách jako “oboustranně užitečnou spoluprací a partnerstvím”, jinak ji ale pokryl snad jen server iUhlí.cz, který patří Elfmarkové. Náhoda? Nemyslím si.

:. Server iUhlí.cz Elfmarková vlastní a provozuje pod svým někdejším jménem Lipková, což samo o sobě odporuje českým zákonům. Server propaguje uhelnou energetiku, výrazně při tom ale preferuje severočeské impérium Pavla Tykače a Jana Dienstla. (c) Repro iUhlí.cz

Po popisu objektivních důvodů pro vyhození Darji Elfmarkové z ČVUT a pro start důkladné kontroly smluv, za které zodpovídala, si dovolím ještě jednu osobní poznámku. Podle tiskové zprávy je jedním z důvodů, které vedly k uzavření dohody těžařů s univerzitou, “hledání a formulace témat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce zpracovávané studenty ČVUT”. Upřímně nechápu, proč by měla mít univerzita v realitě dneška na něčem takovém zájem.

Proč se univerzita, která by měla být na špičce ve vědě a výzkumu a zajímat se o novinky ve světě rychle se měnících technologií, paktuje se společností, která vlastní jeden důl, který musí brzy uzavřít, a čtyřicet let starou uhelnou elektrárnu, jejíž samotnou existenci reálně ohrožuje zpřísňování limitů na znečištění ovzduší. I když nakrásně prodlouží její činnost o deset let, i tak bych nechtěl být studentem, jehož škola na základě nějaké strategické dohody o spolupráci s firmou, která podniká v oboru bez dlouhodobé perspektivy, nutí k sepsání diplomky o uhelné energetice ve světě, který se od uhlí odklání. To je dost nepraktická specializace na začátku kariéry.

Psáno pro DeníkReferendum.cz