Bangkok

Je to poprvé, kdy klimatologové spolupracují při přípravě zprávy o změně klimatu s odborníky na zvládání katastrof. Je totiž zcela zřejmé, že lidé na celém světě se budou s důsledky narůstajících změn klimatu muset vyrovnávat stále častěji.

Není možné ignorovat závěry zprávy SREX, kterou v polovině listopadu zveřejnil v Kampale Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), a také to, že změna klimatu je hnací silou pro extrémní jevy počasí, které budou narůstat a ohrožovat lidi i ekonomiku.

Je zcela nezbytné se na měnící klima připravit. Vlády by měly zprávu chápat jako jasný varovný signál a neprodleně přijmout kroky, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů a zajistí bezpečný život na naší planetě.

Příležitost k tomu mají na právě probíhající konferenci OSN o klimatu, která se koná v jihoafrickém Durbanu. Na ní by měly přijmout tolik potřebná opatření, která by ochránila lidi před katastrofálními následky klimatických změn.

Stále silnější a ničivější extrémní projevy počasí totiž souvisejí s narůstající teplotou oceánů a zemské atmosféry. Přírodní katastrofy samozřejmě představují utrpení pro velké množství lidí a zároveň zatěžují naši ekonomiku. 

Vyrovnat se s poničenou infrastrukturou a negativními dopady na zdraví bude pro svět čím dál tím náročnější a vysoce nákladné, především v době finanční krize. 

Po dvaceti letech neúspěšných klimatických vyjednávání emise skleníkových plynů rostou, místo aby klesaly, a naše závislost na fosilních palivech nás slepě vede ke klimatickému chaosu.

Vlády budou muset najít řešení, která by ochránily lidi před nevyhnutelnými dopady, které s sebou změny klimatu nutně nesou. Zároveň je na nich, aby přijaly opatření, která povedou k urychlenému snížení emisí skleníkových plynů a tím zabrání těm nejkatastrofičtějším změnám klimatu.

Adaptovat se je důležité. Ochranné zdi před narůstající hladinou nelze budovat donekonečna, stavby mají jen určitou pevnost. Přizpůsobit se, aniž bychom opomíjeli stále rostoucí světové emise, je jako vytírat vyplavenou koupelnu, zatímco z kohoutku se stále valí voda. Nemůžeme se zabývat pouze následky, aniž bychom řešili příčinu problému.  

Předpovědi IPCC, z kterých až mrazí, počítají s oteplením o 2-4 °C. V současné době však vypouštíme tolik skleníkových plynů, což povede k oteplení až o 6 °C. Nárůst průměrné teploty je již nyní 0,8 °C.

Pokud se politici v Durbanu nedohodnou, jak zpomalit změnu klimatu, hrozby, které s nimi souvisejí, pouze porostou. Přeložme jim to do jejich řeči – takováto opatření se ekonomicky vyplatí; jednat nyní znamená vyhnout se ohromným nákladům v budoucnu.

Z humanitárního pohledu není o čem diskutovat. Politici musí v Durbanu přijmout závazky, aby ochránili lidi před klimatickým chaosem. Doufejme, že nová zjištění IPCC donutí svět opravdu o ochraně klimatu jednat.

IPCC report: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation

Brian Blomme je vedoucím komunikace GPI pro klima a energetiku.

Foto: Žena procházející zaplavené ulice v bangkokské čtvrti Bang Kae. Zhoršující se dopady změn klimatu spolu s neudržitelným rozvojem představují vysoké riziko pro ekonomiku, zemědělství a čistotu vodních zdrojů v jihovýchodní Asii. 
© Athit Perawongmetha/Greenpeace