Stojím v jednom z přístavů ve finských Helsinkách a dívám se, jak 20 aktivistů Greenpeace Nordic vstupuje na paluby ledoborců Fennica a Nordica. Na jejich jeřáby vyvěšují transparenty. Několik z nich pak s kbelíky, smetáky a lopatami stoupá na horní palubu, aby ji vyčistili. O co zde vlastně jde? 

Fennica a Nordica, dva finské ledoborce, jejichž hlavním úkolem je zajišťovat dopravu v Baltském moři, si na léto 2012, 2013 a 2014 pronajala firma Shell, aby pomohly s těžebními pracemi v Beaufortově a Čukotském moři u pobřeží Aljašky. Tento záměr je však nepředstavitelně riskantní. Shell je první velkou naftařskou firmou, která chce v Arktidě zahájit ropnou horečku. Riziko havárie je ovšem v Arktidě kvůli plovoucím ledovým krám, mrazivým teplotám a extrémnímu počasí vyšší než kdekoli jinde na světě. Pokud by došlo k úniku ropy, mělo by to katastrofální následky.

Shell ve svém havarijním plánu tvrdí, že by byl v Arktidě schopen odstranit až 90 % uniklé ropy. Ve skutečnosti je však nemožné se ani zdaleka k takovému číslu přiblížit. Shell vyvinul mechanismus k zachycení unikající ropy, který ale nikdy nebyl testován v arktických podmínkách. Podobné techniky nefungovaly ani v Mexickém zálivu. A v případě přítomnosti ledu či rozbředlého sněhu, což jsou v Arktidě normální podmínky dokonce i během letního období, by byly konvenční metody likvidace naprosto neúčinné.

Pro případ, že se ropa dostane na led, je nejlepší známou metodou likvidace drhnutí ledu pomocí koštěte a lopaty. Proto dnes Greenpeace posádkám ledoborců Fennica a Nordica rozdala košťata a lopaty - jako připomínku rizika spojeného se spoluprací s firmou Shell. Pokud by došlo k ropné havárii, posádka by měla být připravená na to, že je bude používat intenzivně a po velmi dlouhou dobu. 

Během havárie v Mexickém zálivu byly na likvidaci nasazeny tisíce lodí a desetitisíce lidí. Přitom se jim podařilo odstranit pouhá 3 % uniklé ropy. V Arktidě není šance na mobilizaci takového rozsahu. Shell má pro své operace k dispozici pouze několik podpůrných lodí a americká Pobřežní stráž nemá v oblasti téměř žádnou možnost zasáhnout. Nejsou zde silnice propojující přilehlá města a přístavy se zbytkem země. Předejít jedné z největších ekologických havárií v historii lidstva bude tedy právě na posádkách lodí Fennica a Nordica.

Finsko a Švédsko jsou arktickými státy, jejichž pobřeží neleží v oblasti, kde chce Shell těžit. Jako členové Arktické rady se však mohou postavit za ochranu Arktidy – jednoho z nejméně dotčených a nejkřehčích ekosystémů na Zemi, který má klíčovou roli pro stabilizaci zemského klimatu. Místo toho však vidí arktickou ropnou horečku jako příležitost, jak profitovat ze spolupráce s ropnými společnostmi.

Přes 250 000 lidí z celého světa již poslalo vedení společnosti Shell dopis a řekli jí, aby zastavila devastaci Arktidy.

Připojte se, prosím, k akci a odešlete email vedení Shellu.