Arktida je odlehlá divočina hostící jedny z nejikoničtějších a nejohroženějších divokých zvířat na Zemi, jako jsou lední medvědi, narvalové a polární lišky. Jen málo z nás mělo to štěstí prozkoumat rozlehlý mořský led, ledovce a ledové příkrovy, přesto jsme však s tímto obrovským regionem neoddělitelně spojeni.

Hraje totiž zásadní roli v našem globálním klimatickém systému. Stoupající teploty v arktickém regionu patrně ovlivňují počasí v jiných částech světa, i když detaily ohledně komplexních procesů, které to podmiňují, jsou dosud nejasné.  

 

:. Pomozte s námi zachránit Arktidu!

Arktida se otepluje oproti jiným oblastem světa více než dvojnásobným tempem – tento fenomén je známý jako „polární amplifikace“. Mořský led taje dříve a celková plocha mořského ledu během léta se za posledních 30 let v průměru citelně zmenšila. Ustupující mořský led má za následek výměnu většího množství tepla mezi oceánem a atmosférou.

Celý arktický region kvůli nedostatku ledu a sněhu viditelně ztmavl a to ovlivňuje albedo povrchu (schopnost odrážet světlo) - prostředí pohlcuje více energie. Možná se už rozběhl nezastavitelný mechanismus zpětné vazby, který bude nadále přispívat ke změně klimatu po celé planetě.

Společně s přirozenou variabilitou slunečních cyklů se zdá být polární amplifikace zodpovědná za změnu celoplanetárních atmosférických proudění.  Dochází k znatelným změnám trasy bouří, tryskového proudění a stejně tak i severních oceánských proudů.

Zablokované atmosférické vlny vedou k „zablokovanému“ počasí - na daných lokalitách dlouho přetrvává určitý charakter počasí, jako jsou například dlouhá období nízkého či vysokého tlaku. Tyto změny ovlivňují počasí ve středních zeměpisných šířkách a mají značné dopady na naše každodenní životy.

:. Lední medvědi přicházejí kvůli oteplování o souvislé vrstvy ledu. Jsou přitom nezbytniu součástí jejich způsobu života.

Během posledních deseti let jsou zaznamenávány série dosud nevídaných extrémů počasí – „super-bouřky“, sucha, vlny veder, záplavy a zimy s množstvím sněhu lámajícím rekordy. Modelování klimatu předpovídá, že toto extrémní počasí bude v příštích letech ještě běžnější, čímž bude docházet k velkým lidským a ekonomickým ztrátám.

Mnoho životů už bylo ztraceno, mnoho domovů zaplaveno, mnoho úrody znehodnoceno a mnoho lesů vypáleno – vše mělo smrtelné následky pro biologické systémy i lidské živobytí.

Výzkum je stále ve svých počátcích a vědci se snaží lépe porozumět tomu, jak komplexní atmosférické procesy na obou pólech ovlivňují počasí ve středních zeměpisných šířkách. Stále je zde mnoho otázek. Nicméně bez jakýchkoliv pochyb se zdá být to, že oteplování Arktidy je jeden z hlavních přispívajících faktorů.

 

:. Celistvá ledová pokrývka mizí.

Oblast v rámci polárního kruhu představuje asi 6 % zemského povrchu, přesto však toto křehké a kriticky důležité území není dosud zaštítěno žádnou právně závaznou mezinárodní ochranou.  

Greenpeace intenzivně usiluje o vytvoření sítě na ekosystémech založených arktických chráněných území, která by poskytla ochranu zranitelným druhům a jejich přirozenému prostředí během globálních změn a umožnila by efektivní, bezpečné a adaptivní řízení jakýchkoliv lidských aktivit v této oblasti.

ZACHRAŇME ARKTIDU: www.zachranmearktidu.cz

Kirsten Thompson je vědkyně specializující se na ochranářskou ekologii a biodiverzitu. Více než 20 let byla zapojena do výzkumu, kde spolupracovala jak s univerzitami, tak s nevládními organizacemi. V současnosti působí jako konzultující vědkyně ve výzkumných laboratořích Greenpeace na University of Exeter.