Argentina – sojová republika

Stránka - 2 prosince, 2008
Virus Monsantosis se šíří ArgentinouVloni se sdružení volného obchodu Mercosur stalo největším světovým producentem sóji, teprve po něm následují např. Spojené státy. Indiánské, zemědělské a ekologické organizace působící na jihu Argentiny ale před pěstováním geneticky modifikovaných plodin, mezi které Roundup Ready sója patří, varují.

Pole s GM sojou

V důsledku pěstování těchto plodin ve velkém totiž narůstá nezaměstnanost, prohlubuje se chudoba a vzrůstá nedostatek potravin, přičemž tyto monokultury mají negativní dopady na zdraví, klima a kvalitu půdy a vedou k monopolu zahraničních firem. To jsou slova ze zpravodajského serveru Latinamerica Press.

Argentinská vláda se pěstování těchto GM plodin nebrání. Daně za vývoz GM sóji, ale i konvenční pšenice, kukuřice a slunečnicových semen přinesou jen letos sdružení až 70 miliard dolarů.

Poptávka po GM plodinách je celosvětově vysoká. Sója nahradila krmiva živočišného původu, která se již v Evropě v souvislosti s nemocí šílených krav nesmějí používat. Argentina na to zareagovala  rozšířením pěstování právě GM sóji.

Ještě v 60. letech minulého století ale nebyla sója považována za výhodnou plodinu k pěstování. Její cena byla na světových trzích nižší než např. cena pšenice nebo kukuřice. V polovině 90. let se ale situace s GM sójou obrátila, a to díky americké firmě Monsanto, která v Argentině zahájila masivní kampaň lákající zemědělce svou zdánlivě atraktivní nabídkou. Nabízela osivo a herbicidy za mimořádně výhodnou cenu.

Osivo GM sóji bylo odolné vůči herbicidům (HT) a při pěstování nebylo tedy třeba plodiny střídat. Zastánci GMO tvrdili, že je lze pěstovat jednoduše mechanicky. Za těmito výhodami se ale  dnes  odehrává sociální drama - migrace a chudoba obyvatel spolu s riziky pro životní prostředí. Ve svém důsledku tak pěstování GM plodin nutí zemědělce k migraci do velkoměst, protože rozloha polí se neustále zvětšuje a půda se dostává do rukou několika málo vlastníků. Při tomto pěstování je využito jen velmi málo pracovních sil, zhušťuje se půda, hromadí se organický materiál, který nelze mineralizovat, teplota půdy se snižuje a dochází ke snižování obsahu dusíku a zhoršení kvality půdy i její desertifikaci, tvrdí místní odborníci.

Vláda si nechala vypracovat studie, které potvrdily, že:

  • Osm z deseti nezaměstnaných Argentinců, kteří obývají slumy okolo velkých měst ( Buenos Aires, Cordoba and Rosario ) jsou rolníci, kteří opustili venkov kvůli pěstování RR sóji.
  • Soustředění vlastnictví půdy do rukou zahraničních investorů a firem vedlo v letech 2002 – 2007 k zániku 24,5% argentinských farem, tedy 4 miliónů hektarů.
  • Expanze půdy na pěstování další sóji vedla v průběhu let 2002 až 2007 k pokácení 1,1 miliónů hektarů původního pralesa, což je v průměru asi 760 hektarů denně.
  • Pěstování sóji také vytěsnilo z řady oblastí Argentiny tradiční chov dobytka, typický pro tuto zemi. Od poloviny 90.let došlo k poklesu počtu kusů z původních 54 miliónů na současných 44 miliónů.
  • Pěstování GM sóji vede k použití velkých kvant herbicidů a pesticidů.

 

Vědecká odbornice Reneé Isabel Mengová potvrzuje, že ročně je do půdy aplikováno minimálně 140 miliónů litrů glyfosátu a přibližně stejné množství dalších, ve světě zakázaných herbicidů jako je  atrazin, 2,4-DB, paraquat, imazethapyr ke zničení těch škůdců a plevelů, které si vytvořily resistenci na glyfosát.

Sója se přitom nedoporučuje lidem ke konzumaci ve velkém množství. Studie Argentinské pediatrické organizace ukazují, že přítomnost sóji v organizmu brání vstřebávání kalcia, železa, vitamínu B12 a zinku. Také tvrdí, že dalším dopadem může být například předčasná puberta u dívek, která pravděpodobně souvisí s vysokou hladinou fytoestrogenů v této rostlině.

Studie na státní univerzitě v provincii Formosa odhalily vysoký výskyt onkologických onemocnění obyvatel, kteří žijí v blízkosti těchto sójových polí ošetřených glyfosátem. Také zmiňují zánik původní produkce potravin v domorodých indiánských komunitách, uvádí to zpravodajský server Latinamerica Press.

Plantáže sóji přitahují mnoho hmyzu, proto mezinárodní společnosti (producenti GM sóji a výrobci herbicidů, Monsanto, Syngenta, Basf, Cargill, Nidera, Bayer, Dow Chemical, Dupont) navrhují aplikaci velkých dávek endosulfátů a cypermethrinu -  tzv. „toxický koktejl", který ale zabíjí včely, ryby a ptáky a vede k dalšímu nežádoucímu snižování biodiversity. Tento „toxický koktejl“, který firmy doporučují, ohrožuje půdní rovnováhu. V důsledku orientace zemědělství na GM sóju již značně pokleslo pěstování tradičních plodin, čočky, sladké kukuřice, hrášku, mrkve či mnoha druhů brambor.

"Ekosystém je touto systematickou kontaminací poškozen: racci a jiní ptáci již kvůli nízké frekvenci střídání pěstovaných plodin na polích navždy zmizeli. Zajíci jsou otráveni, koroptve snášejí sterilní vejce. Žížaly, které půdu okysličovaly, umírají ," tvrdí Reneé Isabel Mengová. "Existují oblasti, kde zcela vymizeli ptáci a nevyskytují se tu již ani morčata a motýli," dodává tato badatelka.