Na podzim loňského roku uveřejnilo Greenpeace studii odhalující přítomnost nebezpečných látek v textilních výrobcích předních světových výrobců, včetně firmy Blažek.  Studie navazovala na předchozí odhalení, která dokumentovala vazby mezi oděvními značkami a katastrofálním zamořením řek v Číně a dalších zemích, kam se přesunula většina textilní výroby.  Dostatek argumentů pro kampaň – která má za cíl „DETOXikovat“ oděvní firmy včetně jejich dodavatelů a očistit tak celý textilní průmysl.

Nike, Adidas, Zara, Mango, Mark&Spencer, Valentino – světoví výrobci jeden po druhém reagovali na požadavky Greenpeace, uznali odpovědnost nejen za své výrobky, ale i za proces jejich výroby, a zavázali se odstranit nebezpečné chemické látky napříč celým dodavatelským řetězcem. Zároveň slíbili poskytovat spotřebitelům informace, kde a kdo oblečení vyrábí, a jaké chemikálie se při tom používají.  Do této chvíle tak učinilo 17 světoznámých značek. Jejich řady se mohou brzy rozšířit i o českou značku Blažek, přestože to tak ještě nedávno nevypadalo.

Středa 20. 3. 2013, 10:00, Ortenovo náměstí - čas a místo schůzky, o kterou jsme dlouho usilovali. Po několika měsících snahy se nám nakonec podařilo usednout se zástupci firmy Blažek k jednomu stolu a otevřeně se o DETOXu jejich značky pobavit.

S potěšením mohu konstatovat, že i česká firma se dokáže světovým výrobcům vyrovnat nejen v kvalitě, ale i odpovědností. Společnost Blažek souhlasila s našimi požadavky na odstranění nebezpečných látek, napříč dodavatelským řetězcem a do své politiky zakomponuje konkrétní opatření a harmonogram jejich implementace tak, aby do roku 2020 došlo k odstranění nebezpečných chemikálií všude, kde to je technicky možné. To je skutečně obrovský krok směrem k DETOXu.

Součástí požadavků na DETOX je však i transparentnost – zveřejnění všech dodavatelů a lokací jejich továren. Dodavatelé (tovární komplexy) pak musí veřejnosti poskytovat informace o tom, jaké nebezpečné chemikálie se při výrobě používají a vypouštějí do životního prostředí. Poskytování informací o používání a vypouštění nebezpečných látkách je v Evropě, kde má Blažek většinu svých dodavatelů, povinné v rámci Registru znečištění. Nikoli například v Číně a dalších rozvojových zemích. A přitom právě v Číně, kde nemá přes 320 milionů lidí přístup k čisté vodě, jsou obyvatelé často odkázáni na vodu z řek, které průmysl využívá jako odpadní stoky. Právě dnes je Světový den vody, který nám připomíná, jak vzácný zdroj čistá voda je.

Podívejte se na video Textilní města ve stínu znečištění o dopadech textilního průmyslu na čínské řeky.

Greenpeace považuje právo na informace nejen o výrobcích (kde a kdo je vyrobil), ale i o životním prostředí (jaké chemikálie se používají, vypouštějí), za jednu ze základních podmínek, které jsou nutné pro DETOX nejen textilního, ale jakéhokoliv průmyslového odvětví. V tomto bodě jsme s firmou Blažek zatím nedošli ke konečné dohodě. Chápeme, že to není vždy snadné, a zveřejňování všech svých dodavatelů může být pro některé firmy komplikované, například kvůli konkurenčnímu boji. Navíc je férové říci, že firma Blažek je malá rodinná firma a ve srovnání s giganty jako Zara (Inditex) nebo Nike je její pozice při vyjednávání s dodavateli o poznání slabší. Proto bude právě otázka transparentnosti a zveřejňování informací předmětem dalšího jednání, tak abychom nalezli způsob, který zaručí, že jsou splněny všechny požadavky DETOXu, a zároveň to firmu nepoškodí.