Ministr životního prostředí Richard Brabec mě skutečně mile překvapil. Nebylo to poprvé a nemám na mysli jmenování nového ředitele NP Šumava. Slíbil totiž udělat to, co nezvládl ani Martin Bursík, zatím nejlepší ministr ŽP od vzniku České republiky.

V lednu jsem v článku: „Richard Brabec může být dobrým ministrem životního prostředí. Záleží na něm“, který byl stanoviskem Greenpeace k jeho jmenování, napsal: „Dalším lakmusovým papírkem bude postoj ministerstva k chemické politice. Svaz chemického průmyslu, v jehož představenstvu Brabec dodnes je, bránil přijetí účinné chemické politiky (nařízení REACH), které má za cíl více chránit zdraví obyvatel a životní prostředí před působením nebezpečných chemikálií. Chemici brzdí i implementaci REACH a výsledkem je například to, že Česko (MŽP) zatím nenavrhlo ani jednu nebezpečnou látku na tzv. kandidátní listinu (seznam látek, které budou muset procházet přísným procesem povolování), ač na to mělo 7 let“.

Zhruba před měsícem jsem ministru Brabcovi adresoval dopis, ve kterém jsem na něj apeloval, ať Česko začne konečně přispívat k omezování nejvíce nebezpečných látek a začne je navrhovat na kandidátní seznam. Navrhnutí látek na seznam, což znamená vypracovat i podrobnou zprávu o látce, je klíčový krok pro naplnění jednoho z hlavních smyslů nařízení REACH, což je eliminace stovek nebezpečných chemických látek, kterým jsme dennodenně vystaveni.

A odpověď? Asi již tušíte, ministr mi poslal dopis, ve kterém stálo „… v tomto roce podáme návrh na zařazení jedné nebo dvou látek vzbuzujících velké obavy a předpokládáme, že takto budeme postupovat i v dalších letech.“

Možná se to mnohým z Vás může zdát jako drobnost nezasluhující si pochvalu. Ale z mého pohledu je to symbolická, ale velmi důležitá záležitost. Navrhnutí látek na seznam je totiž klíčovým předpokladem pro fungování jednoho z hlavních principů REACH – nahrazení nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami, kdykoliv jsou dostupné. Členské státy identifikují nebezpečné látky, zpracují k nim zprávu, navrhnou na kandidátní seznam a z něj Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vybere látky vyžadující přednostní autorizaci. Tyto látky jsou pak zařazovány do Přílohy XIV nařízení REACH a nesmějí být uváděny na evropský trh do chvíle, kdy látka získá povolení nebo bude zakázána.

Navíc mám k REACH velmi sentimentální vztah. Byla to jedna z nejúžasnějších kampaní Greenpeace a taky má kampaň první.  Tudíž velmi nezvykle nebudu dnes rýpat do dalších aspektů, které by Česko mělo ve vztahu k REACH zlepšit a ministru Brabcovi za tento krok poděkuji.

P.S. Pan Brabec může být dobrým ministrem ŽP. Záleží jen na něm. Nabízím tři indicie, jak jím skutečně být: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a snižování emisí. Nebo jinak: pozice k návrhu klimatické politiky EU, která ji netorpéduje, ale podporuje výše uvedené indicie.