Největší prodejce módních oděvů na světě, firma Zara, se minulý týden zavázal přistoupit na požadavky Greenpeace a odstranit všechny nebezpečné látky ze svých produktů, výroby a napříč celým svým dodavatelským řetězcem. Stalo se tak několik málo dní po zveřejnění Greenpeace studie „Toxické nitky“, která odhalila nebezpečné chemikálie ve výrobcích dvaceti světových výrobců oděvů, včetně firmy Blažek. Bohužel reakce českého oděvníka byla oproti světovým značkám naprosto odlišná.   

Zara se jen osm dní po zveřejnění nejnovější studie Greenpeace "Toxické nitky" zavázala, že odstraní nebezpečné látky ze svých výrobků i z celého svého dodavatelského řetězce. Po značkách jako Marks&Spencer, Nike, H&M, Puma, C&A, Adidas, Li-ning se tak stala další firmou, kterou naše kampaň DETOX přiměla očistit svou výrobu. Důkazy o nebezpečných látkách v oblečení jsou naprosto zřejmé a jsme přesvědčeni, že další značky budou následovat. Pevně věříme, že mezi nimi bude i česká firma Blažek.

Toxické látky jsou už dávno z módy

Podle její prvotní reakce, to ovšem zjevně nebude tak jednoduché. Položili jsme společnosti Blažek jasnou otázku: "Kde se ve vašem oblečení vzaly nebezpečné látky?" a chtěli jsme zjistit, kde přesně dochází k zamořování vodních zdrojů. Odpovědí na naši studii a legitimní dotaz však bylo nejdříve mlčení, pak mlžení, zpochybňování výsledky testů a dokonce i cenzura facebookových stránek, kde desítky spotřebitelů pokládaly podobné dotazy.

 

Cenzura místo odpovědi

 Místo odpovědi se na facebookovém profilu značky Blažek objevilo sdělení oznamující, že "od této chvíle mažeme všechny příspěvky týkající se tématu toxicity našich oděvů a jiných aktivit spojených s Greenpeace, aby mohl náš profil znovu sloužit všem, kteří se nesnaží pouze naši firmu urážet, ale mají smysluplné dotazy a připomínky, na které vždy rádi odpovíme." 

Vyzvali jsme vás proto, abyste se ptali dál. A skutečně: pod příspěvkem se rozproudila opravdu zajímavá diskuse a komunikační oddělení firmy Blažek snad konečně pochopilo, že mlčení a cenzura není ta nejlepší PR strategie. Diskusi i pokrok v komunikaci můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/blazek.eu 

Blažek potřebuje DETOX!

A protože jednání a výzvy zatím ke konkrétním činům nevedly, rozhodli jsme se, že je čas na akci a přímou komunikaci. O víkendu proto naši dobrovolníci rozvěsili ve zkušebních kabinkách značkových prodejen informace, že Blažek potřebuje DETOX. 

Blažek potřebuje DETOX! Dobrovolníci Greenpeace umístili informační nálepky o nebezpečných látkách v oděvech do zkušebních kabin ve značkových prodejnách Blažek po celé České republice.

 

Společnost Blažek argumentuje certifikací svých výrobků, o které však stejně dobře jako my ví, že zdaleka nepokrývá všechny nebezpečné látky. Zmatečně se hájí souladem s nařízením REACH, které se ovšem nevztahuje na produkty ze zemí mimo EU, ale odpovědět na jednoduchou a naprosto legitimní otázku odmítá. Protože jsou nonylfenolethoxyláty i nonylfenoly v celé EU zakázány, je pravděpodobné, že byly vyrobeny mimo náš kontinent.

Blažkovo špinavé prádlo

Bohužel to není poprvé, kdy značka Blažek strká hlavu do písku a dělá, že problém neexistuje. Již více než před rokem jsme vedení společnosti upozornili, že čínské textilní komplexy, které mají s firmou Blažek obchodní vazby, zamořují tamní řeky. A také na vysokou pravděpodobnost, že nebezpečné láky jsou i v jejich výrobcích. Informaci a možnost reakce jsme firmě poskytli 14 dní před vydáním studie „Špinavé prádlo“, která odhalila právě vazby mezi světovými oděvními výrobci a znečišťování řek.

Po vydání dalších dvou studii, které prokázaly přítomnost nebezpečných látek ve sportovním oblečení a také úniky těchto látek při praní, jsme společnost Blažek v březnu 2012 vyzvali, aby po vzoru jiných odpovědných firem DETOXikovala svou výrobu. Opět marně. Po několika urgencích jsme dostali odpověď, kde firma argumentovala, že není dostatečně velká a silná, jako firmy, které souhlasily s odstraněním nebezpečných chemikálií, a proto se DETOXikovat nehodlá.

Má to snad znamenat, že firma, která se chlubí tím, že se vyrovná nebo předčí zahraniční značky v kvalitě, se jim nedokáže vyrovnat v odpovědnosti, ohledu na životní prostředí, transparentnosti a poskytování informací spotřebitelům, včetně obsahu nebezpečných látek? Věřili jsme, že tomu tak není, a stále jsme o tom přesvědčeni. 

Zarputilé mlčení

Letos v dubnu jsme firmě poslali žádost o informace o obsahu nebezpečných látek v jejich produktech, na kterou mají podle nařízení REACH zákonnou povinnost odpovědět do 45 dnů. Odpověď jsme nedostali, přestože jsme na to firmu opakovaně upozorňovali a pro jistotu jsme stejnou žádost zopakovali ještě začátkem října. 

Aby byly k dispozici naprosto konkrétní důkazy o přítomnosti nebezpečných látek, zahrnuli jsme do testů v rámci nejnovější studie "Toxické nitky" i oblečení firmy Blažek. A nebezpečné nonylfenolethoxyláty byly opět prokázány. 

Mě osobně velmi mrzí, že více než rok trvající pokusy o vyjednávání a spolupráci na očištění značky Blažek selhávají. Popravdě se musím přiznat, že mi je tato značka docela sympatická a o to více mě motivuje jí pomoci pochopit, že toxické látky jsou už dávno z módy.

S vaší pomocí to určitě dokážeme!