Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku

Případ velkolomů Československé armády a Bílina

Publikace - 21 února, 2012
Studie “Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku“ předkládá vyčíslení zdravotních a environmentálních dopadů (tzv. externích nákladů) z možného využití hnědého uhlí, které je lokalizováno vně územně ekologických limitů v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, pro výrobu elektrické energie a tepla. Posuzováno je využití hnědého uhlí z velkolomů Československé armády (ČSA) a Bílina v horizontu let 2017 až 2133.

Celkové externí náklady z využití 873 mil. tun hnědého uhlí, které je k dispozici vně územních ekologických limitů na těžebních lokalitách velkolomů ČSA a Bílina, pro účely výroby elektrické energie a tepla v elektrárenských a teplárenských zařízení na území České republiky jsou odhadovány za celé období životnosti daných ložisek na 444,8 mld. Kč – vyjádřeno v cenách roku 2011. Externí náklady pro těžební lokalitu Bílina činí 47 mld. Kč. Pro lokalitu velkolomu ČSA byly tyto náklady vypočteny v součtu za všechny 3 etapy na 397,8 mld. Kč, externality za II. těžební etapu činí 161,8 mld. Kč, za III. a IV. pak 236 mld. Kč 

Shrnutí studie „Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku - Případ velkolomů Československé armády a Bílina.“