10 miliónů lidí podepsalo TckTckTck petici

Novinka - 7 prosince, 2009
Deset miliónů lidí – a jejich počet stále roste – již pozvedlo svůj hlas a požaduje po světových lídrech, aby na klimatickém summitu v Kodani, který byl dnes zahájen, uzavřeli spravedlivou, ambiciosní a závaznou dohodu o ochraně klimatu.

Kumi Naidoo

Očekávání více než 10 miliónů lidí, kteří podepsali TckTckTck petici bylo předáno klíčovým osobnostem klimatických jednání: výkonnému tajemníkovi UNFCCC Yvo de Boerovi, dánskému premiérovi Larsovi Lokke Rasmussenovi a presidentce COP 15 a dánské ministryni pro klima Connie Hedegaardové.  

Předseda TckTckTck a výkonný ředitel organizace Greenpeace International Kumi Naidoo řekl, že toto číslo hovoří samo o sobě o obrovské vlně podpory a vyzývá zároveň světové lídry k jednání o klimatu.

Svět promluvil”, řekl pan Naidoo. “Lídři teď musí uzavřít dohodu, která umožní ochranu klimatu a která bude spravedlivá vůči těm nejchudším lidem a národům. Ti se totiž nepodíleli na vzniku problému, ale po nejvíce trpí jeho následky. Musí to být zároveň dohoda ambiciosní, která zachrání planetu pro nás všechny a zároveň i závazná, kterou lze monitorovat a vymáhat naplnění jejích cílů”.

Pan de Boer, pan Rasmussen a paní Hedegaard převzali malou konstrukci z dánských stavebnicových kostek Lego jako připomínku toho, že musí plně využít kladného vývoje posledních týdnů a upevnit rodící se politickou vůli nezbytnou pro jednání vedoucí k uzavření dohody během následujících dvou týdnů.

Stavební kostky potřebné k uzavření úspěšné dohody v Kodani již existují, chybí jen politická vůle. Obama, Merkelová, Sarkozy a další představitelé rozvinutého světa musí ukázat miliardám lidí, jejichž životy jsou v ohrožení, že splní své sliby a učiní potřebné kroky k odvrácení klimatické krize” řekl pan Naidoo.

Při předávání drželo v rukou 15 mladých lidí z celého světa obrovské“stavební bloky” s nápisem “Deset miliónů lidí očekává spravedlivou, ambiciosní a závaznou dohodu”. Názorně tak světovým lídrům ukázali, že části potřebné pro uzavření dohody o ochraně klimatu jsou již k disposici.

Leah Wickham z Fidži při předání řekla, že na tomto summitu rozhodnou světoví lídři o tom, jakou budou mít mladí lidé i příští generace budoucnost. „Spoléhám na to, že představitelé států světa podepíší dohodu, která umožní mým dětem žít v bezpečném světě. Všechny naděje a sny mé generace se nyní upínají ke Kodani.“

Po dnešním vyjádření podpory veřejnosti ochraně klimatu budou následovat další aktivity. 12. prosince se milióny lidí pod heslem „Svět chce opravdovou dohodu“sejdou na pravděpodobně největším světovém shromáždění za ochranu klimatu v dějinách. Bude se ho účastnit 226 partnerských organizací TckTckTck.V Kodani na konferenci OSN pak tento den vyvrcholí vigilií, na které promluví arcibiskup Desmond Tutu.