Greenpeace odpočítalo s Klausem 100 dní do Kodaně

Novinka - 28 srpna, 2009
Nad orlojem staroměstské radnice dnes zavlál transparent s nápisem „ČAS NELZE ZASTAVIT, KLIMATICKÉ ZMĚNY ANO. KODAŇ 2009.“ Aktivisté Greenpeace jej vyvěsili u příležitosti začátku odpočítávání posledních 100 dní, které zbývají do zahájení mezinárodní klimatické konference v Kodani. Podobné akce se v těchto dnech konají po celém světě a mají upozornit na výjimečnou důležitost kodaňského jednání.

Výkonný ředitel Greenpeace Jiří Tutter nabízí presidentu Klausovi studii Greenpeace Energetická [R]evoluce, kterou však bez udání důvodu president ČR odmítl převzít.

Akce se ne náhodou konala přímo naproti kavárně Grand Cafe Praha, kde prezident Václav Klaus právě křtil svou novou knihu Modrá planeta v ohrožení. Ředitel kampaní Greenpeace ČR RNDr. Jan Piňos k tomu uvedl: „Ačkoli se naše názory na existenci, příčiny a důsledky klimatických změn liší, jsme panu prezidentovi vděčni za popularizaci tématu a za to, že si ke křtu své knihy vybral tak symbolické datum. I on považuje jednání v Kodani za důležité, i když jistě doufá v jiný výsledek než my. Křtem své nové knihy právě  dnes, 100 dní před kodaňskou konferencí, vytvořil ideální příležitost, jak naše akce místně i časově sladit a téma tím více zpopularizovat. Za to mu patří dík.“

Zástupci Greenpeace se panu prezidentovi před zahájením křtu jeho knihy pokusili také předat studii „Energetická [r]evoluce pro Evropu“, která přináší  praktický plán, jak snížit evropské emise CO2 o 80 % a současně dosáhnout trvalého ekonomického růstu bez snížení kvality života. Český překlad dokumentu ke stažení na www.energetickarevoluce.cz

Výsledkem kodaňské konference by mělo být přijetí nové dohody, která se stane přímým pokračovatelem Kjótského protokolu, jehož platnost skončí v roce 2012. Proto, aby se stihla ratifikace nové smlouvy ve všech zúčastněných státech, je nejvyšší čas k jejímu přijetí právě letos. Jinak hrozí, že ochrana klimatu a snižování emisí skleníkových plynů přestanou být mezinárodně koordinované, ztratí potřebný právní rámec, a zadrhnou se.


Dohoda by měla obsahovat především dostatečně velké závazky ke snížení emisí skleníkových plynů pro všechny významné světové ekonomiky – tedy nejen USA a EU, ale také rozvíjející se ekonomiky, jako je Čína, Indie, Brazílie či Rusko. Zároveň je zapotřebí, aby vyspělé průmyslové státy (tedy i Česká republika), které nesou za produkci emisí největší odpovědnost, poskytly potřebnou pomoc chudým rozvojovým zemím, které k současné situaci přispěly nejméně, ale paradoxně jsou jí ohroženy nejvíce.

foto: Ibra Ibrahimovič

Ochrana klimatu není v rozporu s lidskou svobodou či ekonomickým rozvojem, ale naopak důležitou podmínkou jejich budoucího zachování. Snižování emisí lze zajistit tržně zcela konformními nástroji, např. obchodováním s emisemi. Rozvoj čistých, bezuhlíkových technologií představuje mimořádnou příležitost pro rozvoj evropského průmyslu. „Není třeba dupat na brzdu ekonomického rozvoje, stačí přehodit výhybku ze slepé koleje uhlíkové ekonomiky,“ upozornil dnes vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský. Pokud se ale politici v Kodani rozhodnout problém ignorovat nebo se nedokáží dohodnout na jeho řešení, naši potomci budou muset vynakládat na boj s dopady klimatických změn až 20 % svých prostředků. „Pan prezident má samozřejmě pravdu, když tvrdí, že příroda i lidstvo se změně klimatu dokáží nakonec nějak přizpůsobit. Cena, kterou za to zaplatí milióny lidí zejména v chudých zemích, bude ale strašná. Kodaň je jednou z posledních příležitostí jak to změnit.“ doplnil Rovenský.