ČEZ se vyhýbá veřejné debatě o Prunéřovu

Novinka - 24 února, 2010
Dnes v 18. hodin se měla v Praze uskutečnit debata o záměru společnosti ČEZ na rekonstrukci elektrárny v Prunéřově pořádaná Respekt Institutem. Zástupce energetické skupiny však účast na diskusi bez udání důvodu odmítl. Greenpeace a Ekologický právní servis to považují za důkaz, že ČEZ se veřejné debaty o svém projektu bojí.

ČEZ vyhýbá veřejné debatě o elektrárně Prunéřov.

Veřejnou debatu o rekonstrukci Prunéřova hodlal uspořádat Respekt Institut s cílem poskytnout prostor všem zúčastněným stranám tohoto sporu. Pozvání této nezávislé instituce k diskusi obdrželi i Greenpeace a Ekologický právní servis a přijali jej s nadějí, že v rámci debaty dojde k věcné diskusi o konkrétních faktech.

Místní občané, ekologické organizace i některé orgány veřejné správy dlouhodobě upozorňují na to, že ČEZ zamýšlí při plánované přestavbě elektrárny využít nedostatečně účinnou technologii, která nesplňuje minimální požadavky evropských a českých norem. Její použití by vedlo ve srovnání s tzv. nejlepší dostupnou technologií k vyšším emisím CO2 o půl miliónu tun ročně.

Jan Rovenský k situaci poznamenal: „ČEZ je sice ochoten svůj projekt propagovat na vlastních tiskových konferencích a placenou inzercí v severočeských novinách, ale nestranně moderované diskuse se svými kritiky se zjevně bojí. Je to smutné, i když nikoliv překvapivé. Vysvětlit, proč chce ČEZ ušetřit na zdraví Severočechů, je totiž i pro jeho zkušené PR kouzelníky obtížné. “

Elektrárna Prunéřov je největším českým zdrojem emisí jak skleníkového plynu oxidu uhličitého, tak zdraví škodlivých oxidů síry a oxidů dusíku. „ČEZ se zjevně rozhodl udělat si ze Severočechů rukojmí. Už od přelomu roku hrozí ministerstvu životního prostředí, že pokud nedá k polovičaté modernizaci elektrárny souhlas, nesníží emise vůbec a bude elektrárnu dál provozovat v podobě z osmdesátých let minulého století“, dodal Jiří Nezhyba z Ekologického právního servisu.

www.pohodaCEZ.cz

Stránky kampaně Pohoda ČEZ - včerejší technologie již dnes