Čápi přestávají migrovat. Raději se živí na skládkách

Novinka - 28 ledna, 2016
Lidská aktivita má zásadní dopad na divokou přírodu. Tedy pokud ji dnes ještě tak můžeme nazývat. Ukazuje se například, že čápi přestávají migrovat do teplejších krajin.

Nadměrný rybolov, vybíjení zvěře, ničení přirozených úkrytů živočichů a dopady klimatických změn mají viditelný dopad na divokou přírodu.

Jedním z vlivů člověka, o kterém se sice málo mluví, ale zato může mít zásadní dopad na planetární ekosystém, je změna migračních vzorů vybraných ptáků.

Přezimují "doma"

"Mnoho pozornosti věnujeme ohroženým druhům, které chráníme před vyhynutím," uvedl ekolog a evoluční biolog David Wilcove pro deník Washington Post.

"A je to samozřejmě priorita. Ale je zde také rostoucí zájem o ochranu migračních vzorců živočichů," dodal.

Podle studie zveřejněné koncem ledna v deníku Science Advances se totiž významně mění chování populací čápů bílých a nejen jich.

28. ledna 2016 Čápi

Populace čápů přezimujících v Tanzánii.

Zásadní vliv na ně mají lidská sídla, kde ptáci v zimním období hledají potravu namísto toho, aby migrovali do teplejších krajin.

V některých případech podle expertů, kteří sledovali jejich putování, dokonce čápi migraci zcela přeruší a v zimě se živí na lidmi vybudovaných skládkách.

Pomohlo GPS

Vědci pro sledování čápů využívali běžně dostupné navigační systémy (GPS). Čápi, kteří byli do studie zařazeni, pocházeli z Řecka, Polska, Ruska, Španělska, Německa a Uzbekistánu.

Odborníci si povšimli, že největší změny nastaly u uzbeckých čápů, kteří v zimě zcela přestali migrovat. Dříve přitom mířili do oblastí středního východu. Nyní se přes zimní období živí na mnohých uzbeckých rybnících a rybích farmách.

28. ledna 2016 Na komíně

I v Nizozemí si čápi nejraději lebedí na vysokých komínech.

Také čápi z jižního Německa, kteří původně migrovali do Afriky, si v poslední době začínají "usnadňovat" práci.

Díky velkému množství lidského odpadu nalézají dostatek potravy už v Maroku, kde přezimují.

Migrační vzorce neupravují pouze čápi, ale také další druhy živočichů.

A to je podle vědců značně nebezpečné.

"Pokud máte opravdu velké množství živočichů, kteří jsou v pohybu, ovlivňují svou migrací celý ekosystém," míní Wilcove.

Hrozí i přemnožení hmyzu

Například ptáci při pohybu vydávají mnoho energie a doplňují ji i díky hmyzu, který je jich potravou. Přirozeně tak regulují množství škůdců zemědělských plodin a brání přemnoženích vybraných druhů živočichů.

Na velké vzdálenosti roznášejí také semena rostlin a stromů. A rovněž exportují živiny mezi kontinenty a různými ekosystémy celé planety.

Co se stane, až se migrační vzorce ptáků přeruší docela? Na to vědci zatím odpověď nemají.

Autor: adr

Témata