I července hrozí nebezpečí. Stala se ptákem roku

Novinka - 26 února, 2016
Ptákem roku 2016 se stala červenka obecná. Česká společnost ornitologická, která titul uděluje, tak chce upozornit, že nebezpečí hrozí i běžným a široce rozšířeným druhům.

„Ptákem roku se nemusí stát jen vzácný a ohrožený druh. I červenka, která patří mezi patnáct nejběžnějších ptáků Česka, nám poskytne dostatek prostoru pro poznávání přírodních tajemství i pro zamyšlení, co všechno bychom mohli ve svém okolí změnit k lepšímu,“ uvádí ředitel České společnosti ornitologická Zdeněk Vermouzek.

Například loni titul získala potápka černokrká, která podle ornitologů z české krajiny téměř vymizela.

Červenka obecná je v současnosti ohrožována například prosklenými zastávkami hromadné dopravy, průhlednými výplněmi oken nebo protihlukových stěn.

V poslední době se podle ČSO objevuje stále více prosklených zastávek, často velice nebezpečných — zastávky jsou u země, kde ptáci často létají, a nezřídka je těsně vedle park, vodní tok či jen skupina keřů, což jsou pro ptáky oázy v okolní betonové šedi.

Celkově se odhaduje, že na světě ročně zahyne jedna miliarda ptáků po nárazu do skleněných ploch. O každý metr čtvereční se ročně zabije zhruba jeden pták.

26. února 2016 Červenka obecná

Přestože je červenka obecná v Česku rozšířeným druhem, zbytečně podle přírodovědců umírá kvůli nárazům do prosklených ploch. Autor: Francis C. Franklin, Creative Commons

„Při obrovských počtech ptáků zabitých o sklo je až s podivem, že třeba červenek může vůbec přibývat. Vysvětluje to jen obrovská nadprodukce potomstva, ke které v přírodě dochází. Například každá samička červenky vyvede zhruba sedm mláďat ročně. Ale rozhodně ne proto, aby se tato mláďata zabíjela o bez rozmyslu postavené skleněné stěny,“ říká Zdeněk Vermouzek.

Vyskytují se skoro všude

Červenky o velikosti vrabce se vyskytují téměř všude. Melancholický zpěv červenky můžeme slyšet ze stinných lesů, zarostlých břehů řek i z městských parků nebo z udržovaných zahrad. Podmínkou pro zdárný život tohoto sympatického ptáčka je jen trocha hustšího porostu a křoví v okolí.

Na pohled vypadají červenky něžně, ale jsou to velcí rváči. Dokonce každá desátá dospělá červenka končí svůj život na následky soubojů. A boje nejsou jen výsadou samečků. Kromě doby hnízdění má každá červenka, bez ohledu na pohlaví, své vlastní teritorium, které urputně brání před všemi příslušníky svého druhu a často i před ostatními ptáky. Jako signál k útoku přitom slouží právě červená náprsenka protivníka.

„Zajímavostí, která bude zřejmě v ptačí říši rozšířenější, než si myslíme, jsou zpívající samičky. Je to ovšem pochopitelné, když víme, že i samičky si potřebují vyznačovat a hájit teritorium, k čemuž slouží právě zpěv,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek.

Projekt bezpečných zastávek

Jako reakci na množící se skleněné plochy spouští Česká společnost ornitologická kampaň Bezpečné zastávky. Pomocí jednoduchého webového dotazníku, ke kterému se lze připojit i z mobilu přímo na ulici (zastavky.birdlife.cz), může kdokoli ohodnotit nebezpečnost zastávky ve svém okolí.

„Věříme, že se nám podaří s pomocí mnoha lidí podaří zmapovat velké množství zastávek v krátkém čase,“ dokončuje Zdeněk Vermouzek.

Autor: adr

Témata