Co říká papež? Uhlí je špatné

Novinka - 18 června, 2015
Myšlenky papeže Františka, které vydal v dnes zveřejněné encyklice, jsou opravdu pozoruhodné a měl by si je podle nás přečíst každý bez ohledu na náboženské vyznání. Naše tvrzení podtrhuje fakt, že text představili společně ghanský kardinál, řecký pravoslavný teolog, německý ateistický vědec a americká ekonomka.

Přinášíme vám to nejlepší, co papež ve svém nejvyšším možném církevním nařízení řekl. Pokud vás tedy v budoucnu bude nějaký katolík přesvědčovat, že se bez uhlí neobejdeme a že je potřeba prolomit limity, jedná v přímém rozporu s tím,  co říká hlava jeho církve.

"Lidé jsou ještě pořád schopní spolupracovat při tvorbě našeho společného domova."

"Planeta Země, náš domov, připomíná stále více obří skládku."

"Životní prostředí je tu pro naše veřejné blaho, je dědictvím celého lidstva a všichni bychom za něj měli být zodpovědní."

"Míra spotřeby zdrojů a produkce odpadu je při našem současném životním stylu neudržitelná a jediným možným scénářem je katastrofa."

"Technologie založené na fosilních palivech značně znečišťují planetu a měly by být okamžitě vyměněny."

"Redukce skleníkových plynů vyžaduje čestnost, odvahu a zodpovědnost, a to hlavně od mocných republik."

"Mnoho věcí musí změnit směr, ale hlavně se musíme změnit my, lidé."

"Teď urgentně potřebujeme rozvíjet naši politiku, abychom v několika příštích letech mohli drasticky omezit emise oxidu dusíku a dalších plynů, které značně znečišťují ovzduší. Například můžeme přejít z fosilních paliv na obnovitelné zdroje."

"Víme, že technologie založené na fosilních palivech - a to hlavně na uhlí, ale také na ropě a v menší míře na zemním plynu, - by se měly nahradit co nejdříve."

"Změna klimatu je globální problém, který bude mít závažné dopady na životní prostředí, ekonomiku, společnost, politiku a na distribuci zboží. Je jednou z největších výzev, kterým lidstvo v dnešní době čelí. Její dopady pocítí v příštích desetiletích všechny rozvíjející se země."

"Všichni víme, že není možné, aby ve vyspělých zemích a bohatších společnostech zůstala stejná míra spotřeby, protože zvyk plýtvat a ničit věci narostl do bezprecedentních rozměrů."

"Vykořisťování planety už nyní překonalo přijatelné meze a přitom jsme ještě stále nevyřešili problém chudoby."