DETOX: H&M odstraní nebezpečné látky ze své výroby

Novinka - 21 září, 2011
Oděvní firma H&M se zavázala k odstranění nebezpečných chemikálií ze své výroby. Po akcích před prodejnami po celém světě, i na sociálních sítích, firma konečně zareagovala na výzvu Greenpeace k DETOXu a odhodlala se ke zveřejnění svého závazku.

Díky dobrovolníkům Greenpeace se podařilo upozornit na problém H&M a požadavek na odstranění nebezpečných látek z výroby i v obchodech v Praze.

Minulý týden byl ve znamení akcí vyzývajících jeden z největších obchodů s oblečením, švédskou firmu H&M, k DETOXu. Na výkladních skříních prodejen H&M ve 12 zemích, včetně České republiky, se objevily obrovské nálepky s výzvou „DETOX“. Mezinárodní tlak působil i prostřednictvím sociálních sítí – oficiální profily firmy na Twitteru a Facebooku byly zaplaveny požadavky zákazníků, kteří dali jasně najevo, že chtějí H&M bez toxických látek. Zástupci DETOX týmu Greenpeace pak strávili celý den vyjednáváním s vedením společnosti.

Svůj závazek nakonec firma zveřejnila a dále souhlasila i se zpřístupněním informací o chemických látkách, které vypouštějí její dodavatelé. První údaje by měly být zveřejněny na konci roku 2012 a zahrnovat budou klíčové dodavatele H&M v Číně i v dalších zemích.

Tričko Snoopy, červenobílé pruhované tričko s límečkem, dámské bílé tílko a šedé dětské tričko zakoupené v obchodech H&M v Číně, Rusku, Holandsku nebo Švýcarsku. Všechny byly testovány a v nich byly nalezeny nonylfenolethoxyláty, které se štěpí ve vodě a stávají se z nich toxické nonylfenoly (NP).

Jen deset týdnů od spuštění kampaně DETOX se tak Greenpeace podařilo přimět další velkou firmu k závazku přestat vypouštět veškeré nebezpečné chemikálie, a to v celém jejím dodavatelském řetězci a během celého životního cyklu jejích výrobků. Tři největší sportovní značky, které se po kampani Greenpeace zavázaly ke změně, tak následuje i jedna z největších oděvních firem. Všechny čtyři nyní připravují konkrétní akční plány, jak proměnit svůj závazek ve skutečnost a nastartovat opravdovou změnu v textilním průmyslu. Jejich další kroky budeme bedlivě sledovat, abychom se ujistili, že své sliby skutečně dodrží.

Toxický kruh se uzavírá

H&M je největší oděvní firmou, která figurovala v obou našich studiích Špinavé prádlo a Špinavé prádlo 2, které podrobně shrnují vědecké analýzy, na nichž je kampaň DETOX založena. Naše šetření potvrdilo, že H&M má obchodní vazby na továrny, které vypouštějí řadu nebezpečných chemických látek do čínských řek. Dále jsme prokázali, že oblečení (včetně dětského), které firma prodává, obsahuje nonylfenol ethoxyláty (NPEs), jež se rozkládají na jedovatý nonylfenol. Ten přitom patří do skupiny tzv. endokrinních disruptorů, tedy látek, které narušují funkci hormonů a mohou být nebezpečné již ve velmi malých dávkách.

 

Témata