DETOX tour 2011 – den druhý: Greenpeace se vrací na místo činu

Novinka - 6 září, 2011
Největší rizika pro české řeky mapuje čtrnáctidenní inspekční plavba Greenpeace po Labi – DETOX Tour 2011. Druhý den turné se Greenpeace zaměřuje na pardubickou Synthesii, chemičku, která byla terčem kampaně už v roce 1997.

„Ze starých ekologických zátěží představuje toto místo pro Labe stále největší riziko. A to i přesto, že se stát zavázal k jeho vyčištění už před dvaceti lety. Může za to chaos při řešení problematiky starých ekologických zátěží a liknavost úřadů,“ prohlásil Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Dnes jsme v Pardubicích odebírali vzorky u výpusti z čističky odpadních vod, která čistí odpadní vody z areálu Synthesia, a z retenční nádrže Lhotka, která shromažďuje další nebezpečné látky.


OTEVŘENÝ DOPIS PREMIÉROVI

Greenpeace dnes zaslalo otevřený dopis premiéru Petru Nečasovi s výzvou, aby přehodnotil stávající superzakázku na likvidaci starých ekologických zátěží a zasadil se o vytvoření nových pravidel, která povedou k rychlému a transparentnímu řešení tohoto vleklého a naléhavého problému. Greenpeace požaduje, aby byl do konce 1. čtvrtletí roku 2012 zveřejněn závazný harmonogram sanací nejrizikovějších míst.

VRACÍME SE NA MÍSTO ČINU

Do Pardubic dorazil i výkonný ředitel Greenpeace ČR, Čestmír Hrdinka. "Dnes se vracím doslova na místo činu. V roce 1997 jsem v Greenpeace vedl toxickou kampaň. Z  odkaliště Lhotka tehdy vytékala nečištěná odpadní voda přímo do Labe a nám se podařilo, přimět Synthesii, aby tuto páchnoucí rudofialovou tekutinu před vypuštěním čistili. Místa, jako je toto, dokazují, že naše práce má smysl," vzpomíná Hrdinka a doplňuje: "Nicméně se zdá, že v zacházení s nebezpečnými chemikáliemi se naše společnost z předchozích chyb poučila jen velmi málo. Je potřeba důsledně používat princip předběžné opatrnosti, a nikoli později řešit, jak se toxických látek za velké peníze zbavit. Chemikálie narušující funkci hormonů jsou toho  dobrým příkladem."

ZAMĚŘÍME SE NA LÁTKY NARUŠUJÍCÍ HORMONÁLNÍ SYSTÉM

Na ty se také letošní DETOX tour zaměřuje především. Greenpeace bude odebírat vzorky sedimentů i vody nejen na lokalitách předešlých kampaní, ale hlavně upozorní na nové zdroje znečištění u velkých aglomerací a čistíren odpadních vod. Takovými zdroji jsou například látky narušující hormonální systém (endokrinní disruptory). Odebrané vzorky budou analyzovány na přítomnost jednoho z nejproblematičtějších endokrinních disruptorů – nonylfenolu, který se podle dostupných údajů stále dostává do českých řek.

"Tyto látky do řek unikají prostřednictvím odpadních vod z domácností. To, co jsme mohli vidět na českých řekách před dvaceti lety, se dnes odehrává v Asii. Jedním z největších zdrojů toxického znečištění čínských řek je textilní průmysl. Jenže prostřednictvím asijského textilu se toto znečištění dostává také zpět k nám – vypráním trička "Made in China" se totiž nebezpečné látky se uvolňují do odpadní vody a nakonec končí v našich řekách,"vysvětluje Jan Freidinger.

Témata