Dánsko jde příkladem

Novinka - 14 listopadu, 2014
Měnící se klima je opět tématem globální politiky. Největší světová autorita, Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), zveřejnil 2. listopadu v dánské Kodani shrnutí své Páté hodnotící zprávy.

 Zjištění IPCC jsou jasná: aby bylo možné udržet globální oteplování pod dvěma stupni Celsia a stabilizovat klima, světové emise skleníkových plynů musí být sníženy téměř na nulu. Pro dosažení tohoto cíle bude nutné, aby se „od základů přebudoval celý globální energetický systém“ včetně úplného odstranění „technologií využívajících fosilní paliva bez zachytávání uhlíku“.

 V rámci příprav na klimatickou konferenci OSN příští rok v Paříži byly vlády států požádány, aby prezentovaly národní závazky a strategie pro snížení emisí skleníkových plynů. Tyto cíle se mají nahlásit do března 2015. To, zda dohoda, která má být podepsána v Paříži bude úspěšná, z velké části závisí na tom, jak ambiciózní cíle jednotlivé státy navrhnou.

 Zůstanou-li snahy vlád na současné úrovni, svět čeká zvýšení teplot asi o čtyři stupně. Důsledky by byly katastrofální. Jedna z mála zemí, jejíž závazky jsou ve shodě s „doporučením“ klimatologů, je hostitelská země IPCC, Dánsko.

 

Dánsko se zavázalo postupně úplně odstranit fosilní paliva a zcela přejít na obnovitelné zdroje energie v relativně krátké době. Právě takové závazky svět nyní potřebuje - ambiciózní, ale realistické. Takový je dánský recept na vyřešení klimatické krize.

 

Čistá energie je zde

 Dánská politika ochrany klimatu představuje návod na rychlou přeměnu celého energetického systému země. Fosilní paliva postupně zcela nahradí čisté, obnovitelné zdroje energie.

Za pouhých pět let bude polovina dánské elektřiny vyrobena větrnými elektrárnami a do roku 2030 Dánsko přestane využívat uhlí. V roce 2035 pokryjí veškerou potřebu elektřiny a tepla obnovitelné zdroje, v roce 2050 bude všechna energie v Dánsku čistá, ekologická a obnovitelná.

 

Dánsko také do roku 2020 sníží své emise skleníkových plynů o 40 % vzhledem k úrovni z roku 1990, aniž by nakupovalo uhlíkové kredity ze třetích zemí. To je o deset let dříve než podle cíle navrženého EU.

 

Je to o lidech

 Ochota přijmout obnovitelnou energii je v tomto receptu, který je nyní znám jako „dánský model“, hlavní ingrediencí. Pro Dány to neznamená žádnou oběť. Přechod na čistou energii znamená zvýšení zaměstnanosti a exportu, snížení dovozu paliv a snížení závislosti na nejistých cenách fosilních paliv.

 Dánské ambiciózní cíle jsou zčásti důsledkem desetiletí trvajícího, úspěšného odporu veřejnosti proti jaderné energii a rozvoje energie z obnovitelných zdrojů. Klimatický plán se těší velké podpoře veřejnosti a snižování emisí skleníkových plynů je chápáno jako občanská povinnost a věc národní cti.

 Dánové nejsou jen pasivními spotřebiteli energie, ale i aktivními producenty a vlastníky. Drobní vlastníci, obyčejní lidé vlastní tři čtvrtiny dánských větrných turbín.

 

Žádní „klimaskeptici“

 V Dánsku je klimatická změna obecně přijímána jako fakt. Přechod k obnovitelné energii dává z morálního i ekonomického hlediska smysl, takže debaty mezi dánskou „levicí“ a „pravicí“ nejsou o tom, zda má Dánsko úplně přejít k obnovitelné energii, ale jak rychle - s menšími spory o to, zda se má věc týkat i technologie zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) nebo jaderné energie. Návrh na návrat k jaderné energii, podporovaný jedinou politickou stranou, se v zemi, kde je jaderná energetika zakázána od roku 1985, zdá téměř extrémistický.

 

Zelený ekonomický růst

 Důležitá věc je, že snížení emisí nijak neovlivnilo ekonomiku. Od roku 1980 je spotřeba energie v Dánsku relativně stabilní, přesto ve stejném období dánská ekonomika vzrostla o 78 %. Jedním z důvodů je, že užívání obnovitelné energie a zvyšování energetické účinnosti je v dánských firmách subvencováno státem, což na oplátku podporuje kreativitu a vyšší úspory energie.

 Vytváření nových pracovních míst je jedním z cílů dánské klimatické politiky. Dánsko hodně investuje do výzkumu a propagace obnovitelných zdrojů, energeticky účinných technologií a obnovitelných zdrojů tepla. Úplný přechod na obnovitelnou energii by v zemi s pěti a půl milionem obyvatel měl vytvořit přinejmenším třicet až čtyřicet tisíc nových pracovních míst.

 

Lidé jsou spokojení

 

Ochrana klimatu je často vnímána jako příliš obtížná a nákladná záležitost, dánský příklad ale dokazuje pravý opak. Dánská ekonomika roste, vznikají nová pracovní místa a kvalita života je na předních místech světového žebříčku. Dánsko se může pochlubit nejvhodnějším městem k životu na světě (kterým je podle časopisu Monocle Kodaň) a nejšťastnějšími lidmi na světě (podle různých průzkumů).

 Vědecké poznatky ohledně změny klimatu jsou jasné. Musíme snížit emise, a to rychle. Ambiciózní závazky jednotlivých států jsou nezbytně nutné k tomu, aby se celý proces posunul vpřed. Víme, co je třeba udělat pro bezpečnější budoucnost. Dánsko už na svém dílu odpovědnosti pracuje. Teď je řada na ostatních.

 Autoři: Kat Skeie a Tarjei Haaland, Greenpeace Nordic